משולחן המועצה האזורית גולן

שר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי מבטיח במהלך סיורו בגולן לפעול בצורה מיידית לשחרור חסמים ותקציבים לטובת הגולן * שלב אבפרויקט שיקום מעיינות הגולן יוצא לדרך: סלילת דרכי גישה ומגרשי חנייה * במכון שמיר למחקרהניחו השבוע את אבן הפינה לבניין המעבדות החדשני * בחברה הכלכלית מקדמים עסקים מקומיים באמצעות חשיפתם ברשתות החברתיות ועוד


פרויקט שיקום המעיינות יוצא לדרך

בהתאם לתכנית שהוצגה בתחילת השנה, להשקעות בתחום התיירות, התקיים השבוע סיור שטח לקראת תחילת העבודות על שלב אבפרויקט שיקום המעיינות בגולן. בשלב זה, יבוצעו עבודות בארבעת המעיינות הבאים: עין תות, גוחדר (עין אורחה), בריכת הקצינים בעין עלמין ועין דנניר.

במסגרת העבודות, יוסדרו וייסללו דרכי גישה לרכב למעיינות וייסללו רחבות חנייה למבקרים.

בפרויקט השיקום, שותפים רשות ניקוז כנרת, אגף התיירות גולן והביצוע באחריות אגף ההנדסה והתכנון של המועצה.

ארבעת המעיינות שצוינו לעיל יגודרו וייסגרו לציבור הרחב בתאריך 18/7/2023 למשך כשבועיים עד שלושה שבועות, לטובת שמירה על ביטחון הציבור והשלמת העבודות.

נמשיך ונעדכן.

ביקור שר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי בגולן

שר הנגב והגליל והחוסן הלאומי, יצחק וסרלאוף, הגיע השבוע יחד עם צוות לשכתו לסיור בגולן, בכדי ללמוד מקרוב על הצרכים של תושבי המועצה, במסגרת מימוש החלטת הממשלה לגולן והגידול באוכלוסייה.

הסיור נפתח בסניף שלהאבזלתבבני יהודה, שם קיבל השר סקירה על קהילת ההייטק המקומית והתרשם מהקונספט הייחודי של רשת מתחמי עבודה, המופעלת בידי הרשות המקומית. השר העלה אפשרות להרחיב לגולן את פרויקטקליקהמתחמי עבודה משותפיםשל המשרד לפיתוח הנגב והגליל, פרויקט שכיום מתנהל רק בדרום, כהשלמה ותמיכה בפעילותהאבזלת“. במהלך הביקור, נפגש ושוחח השר עם יזמים העובדים במקום וכן חנך עמדות טעינה חדשות לכלי רכב חשמליים שהותקנו לאחרונה במקום, בסיוע של משרד הנגב והגליל.

בביקור בחווה החקלאית באבני איתן, הוצגו לשר פיתוחים מתחום החקלאות של הדור הבא. מנהל החווה, אוריה רשף, יחד עם מנהל היחידה לחקלאות וחדשנות במכון שמיר למחקר“, יאיר גולן, הובילו את הסיור שבו הוצגו כמה וכמה פיתוחים, שיהוו תשתית למתיישבים חדשים בגולן שיבקשו לעסוק בחקלאות מותאמת לעידן הנוכחי. החווה החקלאית מתנהלת כיום ללא סיוע של אף גורם לאומי, או ממשלתי, לאור חוסר ההתאמה בין תנאי התמיכה לפעילות הפיתוח שכרגע לא מוכרת על ידי המדינה. לאור זאת, עלתה בקשה להשפיע על שינוי הקריטריונים, לצד תמיכה ממשרד הנגב והגליל.

במועדון הוותיקים החדש, שנחנך לאחרונה בחיספין, פגש השר את מנהלת מחלקת הוותיקים של המועצה, מירב שגיא, עם מנהלת אגף הקהילה, רותם קבלו ומנהלת המועדון, מיה סבג. בפגישה, עלו הצרכים של אוכלוסיות הוותיקים, הסטודנטים, המשפחות הצעירות וצעירים בכלל בגולן; צרכים שאינם מקבלים כיום מענה בידי משרדי הממשלה בשל חסמים ביורוקרטיים, הנובעים בעיקר מגודלה הקטן (יחסית) של אוכלוסיית הגולן וכן פיזור גיאוגרפי ומרחקים גדולים בין היישובים. בפגישה, עלה הצורך בסיוע בתחומים כמו הזדקנות בקהילה, הנגשת שירותי רפואה, הנגשת שירותי תיקון וסיוע לבתי ותיקים, מחסור במבני ציבור לאוכלוסיות הוותיקים והצעירים, העלויות הגבוהות של ההסעות, מחסור בתשתיות ספורט ומתקני שעשועים למשפחות .

השר וצוותו התפעלו מהעשייה הרחבה שנעשית בתחומי הוותיקים, הצעירים והקהילה, על אף הקושי בגיוס התמיכות, תוך שהוא מציין לשבח במיוחד אתמרכז צעירים גולןוהמנהלת, טל צרפתי. השר ציין כי התכניות שנכתבות במרכז הצעירים שלנו משמשות כיום את צוותו כבסיס לעדכון, דיוק וריענון תכניות העבודה של המשרד ברמה הארצית.

בתום הביקור, הבטיח השר לקדם באופן מידי הסרה של חסמים וכן התאמה של הקריטריונים שיאפשרו את הכללת הגולן בסיוע שמשרדו מעניק בתחומים השונים שנסקרו.

ישנו חוט מקשר בין כל הנושאים שהצגתם בפניי היום והוא חוסר ההתאמה של הגולן ומאפייניו הייחודיים לתבניות הקיימות במערכת הממשלתית“, אמר השר. “מרשימה אותי מאוד העשייה שלכם, שלא רק שלא חדלה על אף הקשיים, אלא היא מצטיינת ביצירתיות יוצאת דופן, שראוי כי תועתק למקומות נוספים במדינה. כל אלה מדרבנים אותי ואת צוותי לפעול בנושא הגולן יותר מתמיד“.

אבן פינה לבניין המעבדות שלמכון שמיר למחקר

בטקס רבמשתתפים, ביום שני השבוע, הונחה אבן הפינה לבניין המעבדות החדש שלמכון שמיר למחקר“. בניין המעבדות החדש משתרע על פני שטח כולל של כ-1700 מר, הכוללים 12 מעבדות מתקדמות בתחומי האגריטק, המיקרוביולוגיה, החקלאות והגנטיקה והמחקר הכימיאנליטי ואקולוגי. הבניין כולל גם משרדים לחוקרים, פוסטדוקטוראנטים, תלמידי ועוזרי מחקר, חדרי ישיבות וחללי מכשור מעבדתי חדשני.

בניין המעבדות החדשני ממקם אתמכון שמיר למחקרבחזית מכוני המחקר בארץ ועתיד להשפיע השפעה עצומה בתחום התעסוקה בגולן וקליטת מתיישבים מתחומי המדע והחקר.

בטקס, לקחו חלק מכובדים רבים ובהם שני ראשי המועצות (גולן וקצרין), שר הנגב והגליל והחוסן הלאומי, יצחק וסרלאוף, חכ יצחק קרויזר מנטור, בני משפחת שמיר ובהם השר לשעבר יאיר שמיר, ראש המועצה הקודם, אלי מלכה, צוותמכון שמיר למחקר“, בראשות המנכלית, דינה גלעד, נציגים של קקל שהנה שותפה בכירה במימון הפרויקט, אנשי משרד החדשנות המדע והטכנולוגיה, חוקרים מאוניברסיטת חיפה ועוד. בהנחת אבן הפינה, התכבד השר יצחק וסרלאוף.

ברכות לצוותמכון שמיר למחקרולמנהלת, דינה גלעד. אין ספק כי מדובר באירוע משמעותי שעתיד להשפיע רבות בגולן ומחוצה לו.

שירות מעל הכול

בשבועות האחרונים, הסתיים תהליך ממושך של למעלה משנתיים וחצי, במסגרתו עברו אגף התפעול והסביבה והיחידה הסביבתית במועצה ארגון מחדש מן היסוד. התהליך, שנעשה בשלבים, תוך כדי התפקוד השוטף ומתן שירות לתושבים, היה מורכב וכלל שינויים רבים.

אגף התפעול והיחידה הסביבתית מטפלים בשוטף בעשרות נושאים הנוגעים לכל אחד מהתושבים; החל מפינוי אשפה, מִחזור, תאורה, תחזוקת מבנים ומוסדות ציבור, איכות סביבה, חינוך לקיימות, טיפול בחיות בר ומזיקים, רכש, גינון, לוגיסטיקה ועוד.

בתהליך, הוגדרו מחדש התפקידים ונקבעו נהלי עבודה ותחומי אחריות חדשים. שודרגו מערכות התקשורת והעברת הקריאות מהתושבים, שכיום מגיעות ישירות לאיש הקצה שנמצא בשטח ואמור לטפל. הוכנסה מערכת מעקב אחר טיפול בקריאות, המנוטרת באופן קבוע מספר פעמים ביום, בידי יחידת השירות החדשה של המועצה.

אחד מהמהלכים המשמעותיים היה קליטתם של ארבעה רכזי שטח, שלכל אחד תחום משלו ואזור עליו הוא אחראי בגולן. הרכזים שנמצאים כל העת בשטח מגיבים מידית לכל קריאה, בין אם היא מגיעה מתושב, גן ילדים, מעון, או ממזכירויות היישובים. מעבר לחיסכון הכלכלי בעלויות התפעול, בהשוואה לתקופה בה השירותים ניתנו בידי קבלנים חיצוניים, שיטת העבודה החדשה מוכיחה את עצמה גם בתחום השירות. זמן הטיפול הממוצע בין פתיחת קריאה לסגירתה התקצר משמעותית לעומת העבר.

ערך נוסף שגלום בשיטה החדשה הוא הקשר הבלתי אמצעי בין התושב לנציג המועצה המטפל בשטח. בחודשים האחרונים, מתקבלים במועצה עשרות פידבקים חיוביים מתושבים ובעלי תפקידים בקהילות על איכות הטיפול, המהירות ובעיקר על תשומת הלב האישית. יישר כוח לכל המעורבים ובמיוחד למובילי המהלך: מנהל אגף התפעול, מיקי מנחם, סגן מנהל האגף, גולן שמש ולכל הצוותים. תודה למנהל היחידה הסביבתית, דדי גופר ולצוותו. תודה למנהלת יחידת השירותלימור הולץ וכמובן, לרכזי השטחשוקי גולן, אסף עמור, אופיר קרול וספי פסקל.

מתחברים לעסקים מקומיים בגולן

בחכל יצאו לאחרונה במיזם לעידוד רכש מקומי בגולן, באמצעות חשיפת עסקים מקומיים, פעילותם והסיפור שמאחוריהם ברשתות החברתיות. המטרה היא לעודד צריכה של תושבי הגולן מתושבי הגולן.

לפרויקט יכולים להצטרף בעלי עסקים מהגולן, (עפ הקריטריונים שנקבעו), כאשר לקראת סוף חופשת הקיץ, החשיפה תהיה ממוקדת בעיקר בעסקי מזון בגולן במסגרתשבוע האוכל בגולן“, שיתקיים בסוף אוגוסט .(25-31.8).

בעלות ובעלי עסקים בגולן, המעוניינים להצטרף לפרסום ללא עלות, יכולים להירשם לפי הפרטים המופיעים בעמוד הפייסבוקיזמות ועסקים בגולן“.

חשוב לציין כי האחריות לפרסום והתוכן, הנה על בית העסק בלבד והחכל פטורים מכל אחריות.

כמו כן, החברה הכלכלית גולן, אינה מתחייבת לפרסם את כל העסקים והפרסום הינו על פי שיקול דעתה הבלעדי. ההשתתפות במיזם מוגבלת לבעלי עסקים שיש בידם רישיון עסק תקף, או לעסקים הפטורים מרישיון עסק בהתאם לחוק, כל עוד אין מניעה חוקית אחרת לפעילות העסקית.

אפריל 2024

SU
MO
TU
WE
TH
FR
SA
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
אירועים שיתקיימו ב 1st אפריל
No Events
אירועים שיתקיימו ב 2nd אפריל
אירועים שיתקיימו ב 3rd אפריל
אירועים שיתקיימו ב 4th אפריל
No Events
אירועים שיתקיימו ב 5th אפריל
No Events
אירועים שיתקיימו ב 6th אפריל
No Events
אירועים שיתקיימו ב 7th אפריל
No Events
אירועים שיתקיימו ב 8th אפריל
No Events
אירועים שיתקיימו ב 9th אפריל
אירועים שיתקיימו ב 10th אפריל
No Events
אירועים שיתקיימו ב 11th אפריל
No Events
אירועים שיתקיימו ב 12th אפריל
No Events
אירועים שיתקיימו ב 13th אפריל
No Events
אירועים שיתקיימו ב 14th אפריל
No Events
אירועים שיתקיימו ב 15th אפריל
No Events
אירועים שיתקיימו ב 16th אפריל
אירועים שיתקיימו ב 17th אפריל
No Events
אירועים שיתקיימו ב 18th אפריל
No Events
אירועים שיתקיימו ב 19th אפריל
No Events
אירועים שיתקיימו ב 20th אפריל
No Events
אירועים שיתקיימו ב 21st אפריל
No Events
אירועים שיתקיימו ב 22nd אפריל
No Events
אירועים שיתקיימו ב 23rd אפריל
No Events
אירועים שיתקיימו ב 24th אפריל
No Events
אירועים שיתקיימו ב 25th אפריל
No Events
אירועים שיתקיימו ב 26th אפריל
No Events
אירועים שיתקיימו ב 27th אפריל
No Events
אירועים שיתקיימו ב 28th אפריל
No Events
אירועים שיתקיימו ב 29th אפריל
No Events
אירועים שיתקיימו ב 30th אפריל
No Events

מחשבות ודעות

גשר צמח *9924 צ׳יטו טיגו 8 פרו המותג הסיני הגיע לצפון
[adrotate group="2"]

תפריט נגישות

× היי איך נוכל לעזור לך?