משולחן המועצה האזורית גולן

הכול מוכן לחג, מתגברים את פינוי האשפה מהיישובים ומהאתרים הפתוחים. החברה הכלכלית גולן נערכת באתרי התיירות וכך גם רשות שמורות הטבע וקקל וגם: פגישה עם השר חמד עמארמפגש דירקטוריון החכל, הכבישים בגולן, ועדת ההנצחה, המזג: שלג בסוף מרץ? סיור עם מתכננת מחוז הצפון, פעילות הנצחה ומורשת, הנגשה במרחב הציבורי, פורום צחיהעגלויאדע הראשונה של הגולן, קולחי גולן והיחידה להתנדבות עושים טוב, ‘תצפיטבע” ומילה טובה לעובד מסורדוד ויצמן


האביב כבר פה. המאגרים מלאים, המטעים מתעוררים מתרדמת החורף, הפריחה בשיאה, המטיילים גודשים את אתרי התיירות והעסקים בגולן ובעוד שבועייםפסח, חג החירות. איזו שמחה! כבר עכשיו נערכים צוות המועצה והחברה הכלכלית לחג. אנו מתגברים את פינוי האשפה מהיישובים ומהאתרים הפתוחים. החברה הכלכלית גולן נערכת באתרי התיירות וכך גם רשות שמורות הטבע וקקל. ביום רביעי, הסתיים פסטיבל החורףגשם של מופעים“, בצנובר“, במופע חגיגי של שלום חנוך ואנו נערכים לפסטיבלארץ הגולןשיתקיים בקיץ ולאירועי יום הגולן. אז מה עוד היה כאן בשבוע החולף?

פגישה עם השר חמד עמאר בנושא שתפ אזורי

ביום רביע שעבר, פגשתי את השר חמד עמר. עמר הוא שר במשרד האוצר ומטפל בנושא היישובים הדרוזים, מיזמים כלכליים ושיתופי פעולה אזוריים. אל הפגישה, הגיעו עבאד אבו עואד, ראש המועצה המקומית בוקעתה ואתו מנכל המועצה, הרב שוגרמן וצוותו ומשתתפים נוספים. שוחחנו על הקמת אזור תעשייה משותף לרשויות באזור, מיזמי תיירות משותפים ועל שיתופי פעולה נוספים לרשויות הנמצאות בגולן. כולנו חיים במרחב גאוגרפי משותף, בעל תכונות דומות ושילוב הכוחות יחד יועיל לכולנו ויאפשר, בזכות איגום המשאבים, הצלחות עסקיות גדולות יותר.

מפגש דירקטוריון החברה הכלכלית גולן

השבוע, נפגש הדירקטוריון לישיבת עדכון, כחלק מרצף הישיבות השנתי הקבוע. הצוות הציג את מאזן 2021 והדירקטוריון שהתרשם לטובה הצביע ואישר. הוצגו גם דוחות העבודה לאותה שנה. נערך דיון בנושא פיתוח מתחמי עבודה נוספים. הוחלט לגבש תכניות עסקיות מפורטות למתחמים שיוצגו, במפגש הדירקטוריון הבא, בחודש יוני. פרויקט עמדות הטעינה לרכבים חשמליים מתקדם. ניתן עדכון בנושא סטטוס התאמת החברה מול משרד הפנים לאתגרי הביצוע שמגיעים לפתחנו השנה, כחלק מיישום החלטת הממשלה לגולן. כמו כן, התאמת המערכת לגידול הצפוי בכמות המשפחות שהחלו להיקלט כבר בשנה החולפת. אנו רואים גידול בהכנסות החכל, הנובע מכמות הפרויקטים וגם מגודלם היחסי, תוך שמירה על יעילות וכלכליות. הרווחים המופקים מהפרויקטים מממנים פרויקטים נוספים ומסייעים לתקציב השוטף.

כבישים בגולן

השבוע, החלו תיקונים בכבישי הגולן, על פי תכנית העבודה שלנתיבי ישראל“. לאחר שבתקופת החורף, בשל מזג האוויר, לא היה ניתן לבצע תיקונים איכותיים, נדחתה התכנית מספר פעמים. השבוע החלו בביצוע ריבודים, תיקוני בורותהטלאות, הרחבת כבישים ותיקון השוליים: ריבודיםקרצוף וסלילת המקטע מחדש, הטלאותחיתוך אזור הבור ותיקון המקטע, הרחבה ותיקון שוליים ייעשו באזורים בהם עלה הצורך. סוג התיקון נעשה כפונקציה של המצב בשטח, כתלות בכמות הבורות, המרחק בין הבורות, עובי הכביש, מצב השוליים וכד‘. זאת, מול כמות המכוניות הנעות בקטע וכמובן, בכפוף לתקציב הקיים בנתיבי ישראל“.

אנו ממשיכים לדחוף קדימה וללחוץ בנושא ובשבוע הקרוב, נפגוש שוב את מנכלנתיבי ישראלונבקש תוספת תקציב לטיפול בכבישים ולקיחת אחריות בתחזוקה של קטעי כביש שאינם שייכים ליישובים, או לנתיבי ישראל“. גם מצב הכבישים בתוך היישובים דורש טיפול ואנו בונים סדרי עדיפויות, בהתאם לתקציב ומודעים לצרכים. נושא תחזוקת הכבישים ומצבם אינו יורד מסדר יומנו ואנו פועלים, במגוון ערוצים, לצמצם פערים בני שנים.

ועדת הנצחה

ועדת ההנצחה התכנסה השבוע, בראשות היור החדש של הוועדה, אריק בן מאיר, חבר מליאה מכנף. הוועדה דנה ומאשרת בקשות הנצחה שמגיעות, בהתאם לנוהל, אמות מידה וקריטריונים שאושרו במליאת המועצה. אל הוועדה מגיעות בקשות רבות להנצחת מי שלחם בגולן ונפל בו, עבור בני הגולן שנפלו או נפטרו ובקשות שונות להנצחה בגולן.

חרף הרצון לאפשר לכולם להיות מונצחים במקום בעל חשיבות עבורם, יש בגולן מאות אנדרטאות, במקומות שונים וכולן דורשות תחזוקה, טיפול, דרכי גישה ועוד, על מנת לשמור על כבודן. העלויות הכרוכות בכך הן גבוהות ודורשות משאבים, על מנת לשמר ברמת נראוּת ושימור סבירה המכבדת את האתר. מסיבה זו נבנו הקריטריונים.

הוועדה דנה בבקשות חדשות שהגיעו. הנוהל כולל את הגשת כל המידע. חברי הוועדה בוחנים עמידה בקריטריונים, בחינת של המיקוםלמי שייך השטח, מה ייעודו, היתכנות וכד‘. לאחר מכן, בוחנת ועדת שטחים פתוחים את הבקשה ומשם, עוברת הבקשה לאישור המליאה. צוות ההנצחה מציג למליאה את הבקשה הכוללת את הגוף שלוקח אחריות לנושא התחזוקה, על מנת שלא להעמיס עלויות נוספות על המועצה.

הוועדה דנה בכל הקשור לאתר ההנצחה בגמלאמקום ההנצחה הרשמי לנופלי הגולן ורִעננה את הנוהל של הנצחת השמות ברגישות הראויה לכך. הוועדה דנה בשמות הנופלים, לקראת יום הזיכרון הקרוב ותיעשה פנייה נוספת ליישובים, לצורך בדיקה ושיח בנושא. שנת החמישים למלחמת יום כיפור מתקרבת וגם נושא זה עלה בוועדה. אנו מבקשים לפעול בשלושה מישורים: הראשון, שכבר החל, הוא סקר מיפוי אנדרטאות ושיקומן, בשותפות חשובה ומשמעותית של אגף ההנצחה במשרד הביטחון וקקל. השניקיום ימי עיון, סיורים והרצאות בגולן. בשנת ה-50, אנו מתחילים לבנות תוכן מותאם לכך. התחום השלישי עוסק ברצוננו לקיים את הטקס הממלכתי והמרכזי של המדינה לציון 50 שנה למלחמה בגולן. הצוותים השונים התגבשו (עדיין ניתן להצטרף אליהם) והחלו לפעול לקידום התחומים השונים.

שלג בסוף מרץ?

כן, ביום חמישי ושישי האחרונים, חווינו גל שלג נוסף, בסוף חודש מרץ. סוג של אירוע היסטורי. לפני כל אירוע מזג אוויר חריג, מתכנס פורום שלג במועצה, בהובלת ראש המועצה ומנכל המועצה. הפורום מורכב מעובדים העוסקים בתחומים רלוונטיים לאירועמנהלי ביטחון, תחבורה, חינוך, קהילה ועוד. הצוות מציג את המלצתו והנהלת המועצה מקבלת החלטה על אופן הפעלת מערכת החינוך, התחבורה הציבורית וכד‘. הודעה יוצאת לציבור ולגורמים הרלוונטיים בהתאם להחלטה.

לעתים, אנו מוצאים עצמנו בהתלבטות. האם נכון יהיה לבטל לימודים והסעות מראש? האם הודעה בשש בבוקר עדיפה? בהחלטה נלקחים בחשבון מכלול גורמים: ראשית, הורים וילדים המבקשים ודאות. אם מחר בבוקר הולכים לעבודה ולבית הספרצריך להתארגן מראש ולכן הודעה מוקדמת עדיפה לצורכי התארגנות. להודעה מראש, משמעות כלכלית גדולה, כי ביטול הסעות וכוח אדם מראש מאפשר מניעת בזבוז משאב ציבורי, לעומת ביטול ברגע האחרון, בו אנו עלולים לשלם עליו. מצד שני, כאשר מודיעים בבוקר, לעתים המצב ודאי יותר ורואים איך מתנהלת מערכת מזג האוויר ולעתים, כמו במערכת האחרונה, אנו משנים החלטות בהערכת מצב חוזרת. לכן, מומלץ תמיד לעקוב אחר הפרסומים, להיותעם יד על הדופקולקבל בהבנה את עיתוי קבלת ההחלטה.

סיור עם מתכננת מחוז הצפון

ביום שלישי השבוע, התקיים סיור של מתכננת מחוז הצפון, בלשכת התכנון המחוזית, דקלה עדי פרץ וצוותה, עם צוות אגף ההנדסה והתכנון, בהובלת מנהל האגף, מולי שפיגל. הסיור התקיים ביישובים גשור ואפיק. במהלך הסיור, הוצגו תכניות לפיתוח היישובים והרחבתם, לצורך קליטת תושבים, פיתוח תעסוקה ותיירות. בסיום הסיור, התקיימה ישיבת עבודה במתחם האבזלת, באזור התעשייה בני יהודה. בפגישה, נידונו שיתופי פעולה עם המחוז ונושא ההקמה של הוועדה המיוחדת, כפועל יוצא מהחלטת הממשלה.

פעילות הנצחה ומורשת

השבוע, התקיים סיור ייחודי עם עמותת חיל האוויר. מרכז העמותה, יעקב שפורן, סייר יחד עם מנהל אגף ההנדסה, מולי שפיגל, באזור הצפוני של ציר הנפט. הסיור התקיים לאור קבלת מידע על שרידי מטוס שהופל באזור, במלחמת ששת הימים. במהלך הסיור, התגלו שרידי המטוס פזורים על שטח נרחב במורדות הגולן. בהמשך, אותר גם זנב המטוס עם המספר 31. מדובר במציאה מיוחדת, שכן אלו שרידים שנחובשטח 53 שנה. סיפור המטוס והנצחתו נמצאים בבחינה של ועדת ההנצחה. עצם מציאת שרידי המטוס מזכירה לנו שוב, את ההיסטוריה המדהימה והמרתקת של המקום בו אנו חיים.   

הנגשה במרחב הציבורי

במסגרת תיקון לחוק הנגישות, העוסק בהארכת מועדי ההנגשה במרחב הציבורי, השבוע, פרסמה המועצה תכנית נגישות לארבע השנים הקרובות. התכנית כוללת הנגשה הדרגתית למבני ציבור ישנים, לגני שעשועים ומתקני ספורט שאין בהם הנגשה מלאה. אנו רואים בהנגשת המתקנים במרחב הציבורי זכות וחובה. זכותם של כל התושבים ליהנות מכל השירותים בצורה שווה וחובתנו לסייע בכך. בהזדמנות זו, נודה לצוות שסייע לבניית התכניתעטרה רבי, הדס גביש, יסמין מנשרוב ורוני קריסטל. את התכנית, ניתן לראות באתר המועצה.

פורום צחי חוזר למפגשים פרונטליים

פורום צחי נפגש במועצה להרצאת העשרה. המרצה גולן ואך, אלמ במילואים, שימש בתפקידו האחרון כראש מחלקת מיגון בפיקוד העורף וכעת, הוא מפקד יחידת החילוץ הארצית ומפקד משלחות צהל לאזורי אסון בעולם. נושא ההרצאה היה קבלת החלטות בשגרה ובאסונות טבע ואיך זה משפיע על חיינו. אנו מודים לצוותי החירום הפועלים ביישובים בהתנדבות, בשגרה ובחירום. אין כמוכם. זכינו, תושבי הגולן, שביישובים שלנו, במועצה שלנו, יש אנשים טובים ומקצועיים כמוכם!

תודה למרכז חוסן, על קיום מפגשי העשרה ולימוד לצוותי החירום היישוביים ולאורן אילון, רכז הצחי, שנכנס לפני כארבעה חודשים לתפקיד, מלווה את היישובים וארגן את ההרצאה.

העגלויאדע הראשונה של הגולן!

השנה, באשכולאופק“, קיימנו שני אירועים משמעותיים מאוד ברמה האזורית ובגולן בכלל, אירועים שהקהילה כל כך התגעגעה אליהם וראינו כמה שמחתם שהתקיימו לפי כמות המשתתפים.

העגלוידע התקיימה השנה לראשונה בקיבוץ אפיק, שיתוף פעולה של מנהלי ומנהלות חינוך וקהילה, יחד עם אשכולאופקשל המרכז הקהילתי. הנוער היה שותף בעשייה ובנה עגלות מושקעות ודוכני מכירה.

היה כל כך כיף לראות את כל מי שהגיע לפרגן, כ-600 איש שבאו לחגוג יחד את חג הפורים באווירה קהילתית כמו פעםואפילו מזג האוויר היה אתנו בשבוע המשוגע הזה.

מסיבת נוער התקיימה במיצר, באירוח הנוער המקומי ובשיתוף מחלקת הילדים והנוער של המרכז הקהילתי. מוזיקה מעולה, משחקי ספורט ואווירה פורימית הרימו את הנוער באוויר והביאו אותם להכיר עוד יישוב מבפנים ואחד את השני יותר מקרוב.

שני אירועים שקרו לראשונה ובטח לא האחרונה. זאת תחילת של מסורת נפלאה.

קולחי גולןוהיחידהלהתנדבותעושיםמעשיםטוביםכלהשנה

צוותקולחי גולןהגיע השבוע, כשהוא מצוידים בחומרים וכוח אדם מתנדב לקפה לשבטוביצע עבודות שיפוץ, הנגשה, חיפוי קירות, סידור תאורה בכניסה והנגשתה לכיסאות גלגלים וצביעה. היה יום מרגש מאוד. כמה כיף לתת מהלב! כל הכבוד לצוותקולחי גולן“, על הלב הרחב והנתינה. אתיום המעשים הטוביםברחבי המועצה הובילה היחידה להתנדבות.

חברים יקרים ישר כוח גדול לכל מי שהגיע ונטל חלק בפעילות החשובה. זו תחושה של התרוממות רוח בחבירה לפרויקט חברתי חשוב. ראש גדול, לב רחב וידיים טובות. אז תודה לכולם ומתרגש שוב להיות חלק מצוותקולחי גולן‘. הדבר הכי חשוב בחיים זו הנתינה, לתת למישהו אחר. חזקו ואמצו. כל יום צריך להיות יום המעשים הטובים, לא מספיק פעם בשנה!”, כתב רוני, מנכלקולחי גולןלעובדיו. גם אנחנו התרגשנו!

תכניתתצפיטבע” – לניטור ושימור המגוון הביולוגי בגולן

תצפיטבעהנה תכנית ניטור המבוססת על עקרוןמדע אזרחי“. התכנית הוקמה על ידי המועצה האזורית גולן, ככלי לניטור הטבע הגולני, בשיתוף הקהילה, בהמשך ישיר  לתכניתאב לשטחים פתוחים, המיושמת בגולן, משנת 2015. מטרותיה הן הקמת מאגר מינים מקצועי ומחקרי של הטבע הגולני ומאידך, חיזוק הזיקה של התושבים לסביבה בה הם חיים. מכאן, שיישום והטמעת התכנית במערכת החינוך הגולנית הנה אבן דרך בחינוך לשמירת הטבע ובבניית הדור הבא של שומרי הטבע בגולן.

זו השנה השנייה, שתלמידי בתי הספר היסודיים והתיכונים, במועצה האזורית גולן, לוקחים חלק בתכנית החינוכיתתצפיטבע“. התכנית כוללת מפגשים בבתי הספר וסיורים, בהם הילדים מתרגלים קשב והתבוננות בסביבה, מתמקצעים יותר ויותר במיומנויות הצילום ולומדים יחד את הטבע, דרך אופני הניטור שונים. הילדים מלאי סקרנות ופליאה וצוברים חוויות, שבתקווה, יהפכו להיות חוויות מעצבות חיים.

האתרים בהם הם פועלים מגווניםחלקם צמודים לבית הספר וחלקם באתרים בהם יש תכניות לשינויים בעתיד, המהווים איום על הטבע והמגוון הביולוגי העשיר. בנוסף לסיורים, מתקיימים מפגשים בכיתה, בהם הילדים לומדים מונחים ותכנים בנושאים מגוונים כמו שמירת טבע, שטחים פתוחים, מדע אזרחי ככלי לניטור ומחקר, מגוון מיני צמחים ובעח בגולן, מינים בסכנת הכחדה, איומים סביבתיים ועוד. במהלך המפגשים הכיתתיים, מתבצע תהליך לניתוח נתוני התצפיות שנאספות על ידי התלמידים.

את הסיורים וניתוח הנתונים, מובילים מדריכתתצפיטבע“, אורלי מאיירס, בשיתוף חוקרים וסטודנטים למחקר ממכון שמיר למחקר“, אורי שפירא ויסמין רייזנר. השנה, הפעילות התרחבה גם למועצה המקומית קצרין ולכפרים הדרוזים. התכנית פותחה ומיושמת על ידי המועצה האזורית גולן ובשיתוף תחנת החקר במכון שמיר למחקר“. אריאל שמיר מנהל ומרכז את תכניתתצפיטבעמטעם היחידה לשטחים פתוחים, במועצה האזורית גולן. תודה רבה לכל המורים, על שיתוף  הפעולה הפורה ליצירת חוויות מעשירות עבור הילדים בטבע ותודה לאורלי מאיירס, רכזת התכנית החינוכית והמדריכה בשטח.

מילה טובה לעובד מסורדוד ויצמן, סייר הביטחון שלנו

דוד ויצמן, בן 39, תושב קצרין, נשוי ואב לשני ילדים. דוד עובד במחלקת הביטחון כבר חמש שנים. במסגרת תפקידו, אחראי דוד על כל נושא רכיבי הביטחון ביישובים ובכללם, גדר וכביש המערכת, שער היישוב וחדר הנשק. דוד גם שותף להכנת ותרגול כיתות הכוננות וצוותי החירום ביישובים.

מעבר לכך, בחלקיות משרה, משמש דוד גם כקבט מוסדות החינוך ובעל כל ההכשרות הנדרשות למילוי התפקיד. מאז שהחל משבר הקורונה, לקח על עצמו דוד גם את תפעול מתחמי הקורונה וסיוע בהפצת בדיקות הקורונה למוסדות החינוך. מבחינת המחלקה, מטפל דוד בעוד משימות כמו טיפול באירועי שלג ושריפות. בזכות ההכשרה המקצועית שלו, אותה הוא מסיים בקרוב, הנדסאי אלקטרוניקה, אחראי דוד במחלקת הביטחון על תוכנות הפעלת מוקד גולן, ומערכתהשועל” – מערכת לחירום המשמשת את המועצה והוא הרפרנט לתחום זה מול פיקוד העורף. דוד איש טוב לב, סבלני, חייכן, שירותי מאוד ומשימתי. אלי יוסף, מנהל המחלקה, אומר: “כשאני נותן לדוד משימה, זה בבחינתשגר ושכח‘. כיף להיתקל בגינגי הזה ביום העבודה. הוא תמיד מוכן לעזור!”.

פברואר 2024

SU
MO
TU
WE
TH
FR
SA
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
2
אירועים שיתקיימו ב 30th ינואר
אירועים שיתקיימו ב 1st פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 2nd פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 3rd פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 4th פברואר
אירועים שיתקיימו ב 5th פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 6th פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 7th פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 8th פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 9th פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 10th פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 11th פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 12th פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 13th פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 14th פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 15th פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 16th פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 17th פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 18th פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 19th פברואר
אירועים שיתקיימו ב 20th פברואר
אירועים שיתקיימו ב 21st פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 22nd פברואר
אירועים שיתקיימו ב 23rd פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 24th פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 25th פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 26th פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 27th פברואר
אירועים שיתקיימו ב 28th פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 29th פברואר

מחשבות ודעות

גשר צמח *9924 צ׳יטו טיגו 8 פרו המותג הסיני הגיע לצפון
[adrotate group="2"]

תפריט נגישות

× היי איך נוכל לעזור לך?