פורסים סיבים – מעלים את הקצב

מהפכת הסיבים האופטיים בגולן יוצאת לדרך. המועצה האזורית גולן, החכל וקהילת ההייטק בגולן פועלים במרץ לקדם את התהליך. קיימות מספר אפשרויות


ימי הקורונה הרגילו אותנו לעבוד אחרת. עבודה מהבית, או ממשרד מרוחק, לימודים מקוונים, פגישות ביןלאומיות בזום, משלוח חומרים כבדים במייל. האינטרנט הולך והופך לפלטפורמה וכלי עבודה בסיסי יותר מאי פעם. כך גם לשימושים ביתיים בשעות הפנאי, כמו צפייה בסרטים, או סדרות, משחקי אוןליין, רכישות באתרים ועוד. לכל אלו, נדרש אינטרנט מהיר ואיכותי. גם לחיים בגולן והמרחקים הגדולים, האינטרנט מסייע בקיצור מרחקים כאשר צורכים שירותי אוןליין.

איךמביאיםאת האינטרנט המהיר? על מנת לעמוד בקצב המהיר ולתת מענה איכותי ומהיר, יצאנו לתהליך משותף למועצה האזורית גולן, החכל וקהילת ההייטק בגולן. המענה צפוי עד סוף שנת 2022 למרבית התושבים שיהיו מעוניינים להתחבר לאינטרנט באמצעות סיבים אופטיים. קהילת ההייטק בגולן מלווה בהתנדבות את התהליך במקצועיות המאפיינת את רוח הגולן במיטבה

מה עומד לקרות? מדובר במספר אפיקים בהם אנו פועלים בוזמנית. בכל אפיק, תכנית שמותאמת ליישוב. אלו האפיקים/האפשרויות לפריסת סיבים הקיימות היום:

מכרז משותף

התאגדות של 50 רשויות, בהן מועצות מקומיות, מועצות אזוריות וערים, שערכו מכרז לפריסת סיבים אופטיים, יחד. את עריכת והתאמת המכרז, ביצעה חברתחלוקי נחל פתרונות לעיר“, העוסקת בניהול פרויקטים והנה בבעלות משרד עוד בראשסומך. לפני כחודש, הוצאנו ליישובים פנייה ובה ביקשנו לייצר רשימת משקי בית המעוניינים להירשם כמתעניינים בפרויקט. פרטי הקשר יועברו לחברה הזוכה בלבד, ללא התחייבות מצד הנרשמים להתחבר.

החיבור ייעשה כאשר נגיע ל-60% ממשקי הבית בכל יישוב, או 100 משקי בית בכל יישוב, הנמוך מהשניים. במצב בו הרישום הגיע לסף זה, החברה הזוכה מחויבת להתחיל בתכנון ולהיערך לפריסה בשטח. ארבע חברות תקשורת זכו במכרז אותו הוציאה חברתחלוקי נחל פתרונות לעיר“. החברהשנבחרהלפרוסאתהסיביםבגולןנקראת

“New Future Telecom” והמועצה האזורית גולן הנה הרשות הראשונה בה החברה תפרוס סיבים, במסגרת המכרז. החברה היא בעלת ניסיון רב בפריסת סיבים אופטיים וידע מקצועי רחב מאוד בתחום. החברה, שמתחילה אצלנו את הפרויקט, מעוניינת מאוד להצליח. הפריסה נעשית על בסיס תשתית קיימת, תתקרקעית או עילית, לפי מה שיש בשטח ובמינימום הפרעה לשגרת החיים ביישובים.

במצב בו נעזרים בתשתיות קיימות, קצב העבודה מהיר יותר ומייצר פחות הפרעה לשגרת החיים. היישובים יונתן, קשת ואניעם, בהם אחוזי הרישום היו הגבוהים ביותר, נבחרו ובהם תחל פריסת הסיבים. אשכול היישובים הבא הוא קבוצת יישובים גדולים, יישובי מעלות הגולן, בהם חד נס, כנף, רמות ומעלה גמלא.

השבוע, התקיימה פגישה עם הנהלות היישובים, כחלק מתהליך ההכנה לתחילת העבודה. בפגישה, נדונו רשימת הצרכים והתפקידים של החברה והיישובים, שיעורי הבית ואופן העבודה. אנו צופים כי באשכול זה, יחלו העבודות בתחילת הרבעון השלישי של השנה הנוכחית. יש לציין כי ביישובים קטנים, הכדאיות הכלכלית לחברה המניחה את הסיבים נמוכה יחסית, לעומת היישובים הגדולים, אך החברות לא מתחשבות בכך ומניחות ביישובים העומדים בתנאי הסף שצוינו במכרז, כאמור: 60% מבתי האב, או 100 בתי אב מהיישוב, הנמוך מהשניים.

זו החלוקה לאשכולות הפריסה:

אשכול 1 – מרכז הגולן: יונתןאניעםקשת (אופציונלי: אלוני הבשן)

אשכול 2 – מעלות הגולן: כנףמעלה גמלארמותחדנס

אשכול 3 – דרום הגולן: נטוררמת מגשימיםנובאבני איתןאליעדגשור (אופציונלי: חיספין)

אשכול 4 – דרום הגולן: בני יהודהגבעת יואבנאות גולןאפיקמיצרכפר חרובמבוא חמה

אשכול 5 – צפון הגולן: אלוני הבשןעין זיווןשעלקלע אלוןרמת טראמפ

אשכול 6 – צפון הגולן: אודםנמרודנווה אטיב

מחירון “New Future Telecom”:

חבילה M 300/50 – 105 שח לחודש

חבילה M 500/100 – 115 שח לחודש

חבילה M 1000/200 – 119 שח לחודש

דמי התקנהללא עלות

ציוד קצה: מודם + חבילת Mesh ביתית – 295 שח תשלום חדפעמי

חיבורבזק

חברתבזקומשרד התקשורת הגיעו לסיכום שבובזקצפויה לחבר כ-82% ממשקי הבית בישראל לתשתית סיבים אופטיים, באופן הדרגתי, עד שנת 2026. בשלב זה, החברות הגדולות, ביניהןבזק“, “פרטנרוסלקום” (IBC), משקיעות את מרב המאמצים בפריסת אזורים עירוניים וצפופים. באזורים אלו, הכדאיות הכלכלית גבוהה מאוד וכך גם הרווח לחברה הפורסת. לכן, חויבו החברות להפריש כחצי אחוז מהרווחים לטובת קופת תימרוץ אותה מנהל משרד התקשורת והכספים יסבסדו פריסת תשתית סיבים אופטיים ביישובים בהם בזק לא תפרוס (18% ממשקי הבית בישראל).

כיום, יש בקופה כ-80-90 מיליון שח. משרד התקשורת משתמש בכספים הללו כדי לאפשר פריסה במקומות בהם הכדאיות הכלכלית נמוכה וכך ממריץ את החברות להשתתף בפרויקט על ידי סבסוד הפריסה ליישובים בהםבזקלא תגיע לפרוס סיבים אופטיים בקרקע.

בסבב מכרז התמרוץ הנוכחי, עלו חמישה יישובים בגולן. המכרז קובע כי הפריסה תתבצע תוך שנה וחצי מיום קבלת אישור משרד התקשורת. מדובר באלטרנטיבה נוספת ליישובים בהםבזקאינה פורסת סיבים – 21 יישובים בגולן. בסבב א‘, זכו אלוני הבשן ורמת מגשימיםהחברה המבצעת היא חברתרימון“. גשור, אפיק ומיצרהחברה המבצעת היא חברתשיטה“.

לגבי 12 היישובים במועצה האזורית גולן, בהם בזק התחייבה לפרוס סיבים בקרקע, הצפי לסיום העבודה הנו שנת 2026. כיום, היישוב קדמת צבי חובר באופן מלא לתשתית סיבים שלבזקוהיישוב חיספין נמצא בשלבי פריסה בשטח. חווית הגלישה בקדמת צבי ואחוזי המתחברים הגבוהים מחזקים את החשיבות של הפעילות בנושא והצורך.

הגברת האינטרנט בגולן על ידי הוספת תרנים, בביצועבזק“: מדובר במהלך שיחזק את עוצמת האינטרנט בגולן ואת יציבות החיבורים, ללא קשר להנחת הסיבים. התקיימה ישיבה בה נבחנו מיקומים אפשריים, בהם נקודת חשמל ואפשרות להציב תורן. הועברו מיקומים אפשריים לחברתבזק“, שהחלה לבדוק את המיקומים ולהכין תכנית עבודה. לאחר סיום התכנון שלבזק“, הנושא יוצג לאישור הגורמים המקצועיים

פריסת סיב אופטי בתשתיתמקורות

פתרון להולכת סיב ליישובים אליהם לא מגיע סיב בקרקע. מדובר בפיילוט ארצי ייחודי וראשוני בגולן. הפיילוט מיושם בתשתיתמקורות“, המגיעה אל היישוב מיצר. זו טכנולוגיה של חברת “Craley”, חברה בריטית המיישמת את הטכנולוגיה כבר שנים בחול. אמצעי זה (הפריסה דרך מוביל המים) ישמש כנקודת התחברות לחברה שתגיע לפרוס ביישובים בהםבזקאינה פורסת סיבים, אך נדרש להביא את הסיב לפתח היישוב. מתקיים שיח מול אנשימקורותומשרד התקשורת, להרחבת הפיילוט ליישובים נוספים בגולן. אנו שמחים וגאים כי נבחרנו להוביל פיילוט ארצי זה, שיאפשר מינימום פגיעה נופית בהבאת הסיבים אל פתח היישוב, מינימום פגיעה בתשתיות אחרות ומינימום הפרעה לסדרי החיים. בנוסף, כך ניתן להגיע בקלות ובמהירות ליישובים מרוחקים באופן שמחירו נוח יותר.

אנו פועלים מול משרד התקשורת להרחבת כמות היישובים המצטרפת לסל התימרוץ. בנוסף, אנו בוחנים אמצעים ומערכות נוספות היכולות לסייע. שיתוף קהילת ההייטק בתהליך, הידע המקצועי הרב הקיים כאן, בקרב קהילת ההייטק הגולנית HeightsTech, בסיוע החברה הכלכלית גולן והיישובים, מייצר צוות מנצח, המוביל את המשימה הזו אל עבר הצלחתה.

מטרתנו היא כי בטווח 12 החודשים הבאים, נצליח לדאוג למרבית המבקשים בגולן להתחבר לסיב אופטי והיתר יחוברו ממש בהמשך. אנו מאמינים כי יחד, בשילוב כוחות של המועצה, חכל, הצוותים המקצועיים ביישובים, קהילת ההייטק והתושבים, נצליח לשפר את הכלי שהפך כל כך משמעותי בחיינו. האינטרנט יהפוך למהיר יותר, איכותי ויציב. מחויבים לעתיד הגולן!

פברואר 2024

SU
MO
TU
WE
TH
FR
SA
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
2
אירועים שיתקיימו ב 30th ינואר
אירועים שיתקיימו ב 1st פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 2nd פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 3rd פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 4th פברואר
אירועים שיתקיימו ב 5th פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 6th פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 7th פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 8th פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 9th פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 10th פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 11th פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 12th פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 13th פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 14th פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 15th פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 16th פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 17th פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 18th פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 19th פברואר
אירועים שיתקיימו ב 20th פברואר
אירועים שיתקיימו ב 21st פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 22nd פברואר
אירועים שיתקיימו ב 23rd פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 24th פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 25th פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 26th פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 27th פברואר
אירועים שיתקיימו ב 28th פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 29th פברואר

מחשבות ודעות

גשר צמח *9924 צ׳יטו טיגו 8 פרו המותג הסיני הגיע לצפון
[adrotate group="2"]

תפריט נגישות

× היי איך נוכל לעזור לך?