מזרחה לפינלנד ואסטוניה… גם בישראל אפשר ללמוד אחרת

בשנת הלימודים הקרובה, יהפוך תיכון “נופי גולן” לראשון בארץ שעובר כולו ללמוד בשיטה חדישה ומתקדמת. תכנית “גוונים” שנולדה בגולן מייצאת פדגוגיה חדשנית


סיגל סירואה

בית הספר התיכון “נופי גולן” בקצרין יהיה בית הספר הראשון בארץ שיפתח את שנת הלימודים הקרובה בלימוד בשיטה חדישה ומתקדמת. ביוזמת המועצות גולן וקצרין, פותחה ב”נופי גולן” תכנית הנקראת “גוונים”. “גוונים” משמשת מודל פורץ דרך, המשנה מן היסוד את תפיסת ה”כיתה” הקיימת כיום. התכנית התפתחה בהדרגה, החלה לפני ארבע שנים בכיתה ט’ ובשנת הלימודים הקרובה, כאמור, כל שכבה ט’ בבית הספר התיכון “תיצבע גוונים”, כך שבית הספר יהפוך לבית הספר הראשון בארץ, שעובר כולו ללמוד בשיטה חדישה ומתקדמת.

בכיתות “גוונים”, עוצבו מרחבי למידה חדשים, בהם לומדים כ-60 תלמידים יחד, בהנחיית שלושה מורים. דרכי הלמידה וההוראה מגוונות ומאפשרות בחירה של סגנון המתאים לכל תלמיד. עד כה, ערך הבחירה בא לידי ביטוי כבר בבחירה של התלמידים ללמוד בתכנית. לא מתקיימים תהליכי מיון המתבססים על הישגים לימודיים. במקביל, במרחב הלימודי, תלמידים עובדים בקבוצות, ביחידים, עם מורה מנחה – הכול לפי בחירתם.

בתכנית מודגשת עבודה בצוות סביב פרויקטים ולא שינון מידע למבחן. התכנית מלווה במחקר בארבע השנים האחרונות ונעשתה השוואה לכיתות “הקלאסיות”. המחקר מתבסס על מודל חדשני לאפיון פדגוגי, שפיתחה ד”ר עירית ששון, מ”מכון שמיר למחקר” והמכללה האקדמית תל-חי. במסגרת המודל, נאספים נתונים מגוונים בכלים שונים: ראיונות עם מורים, תלמידים והורים, תצפיות בשיעורים, ניתוח משימות לימוד, שאלוני עמדות, שאלוני חשיבה וניתוח הישגים לימודיים. מתקיים דיאלוג מתמשך בין צוות המחקר לצוות החינוכי, באופן המזמן למידה, שיפור וצמיחה.

ד”ר עירית ששון: “ממצאי המחקר מצביעים על יתרון מובהק למודל הלמידה בכיתות ‘גוונים’ בהשוואה ללמידה בכיתות ‘הרגילות’. בשיעורי ‘גוונים’ מתקיימת למידה פעילה ב-70% מהזמן, בעוד שבכיתות ‘הרגילות’ רק ב- 30%.

מפתחת המודל לאפיון פדגוגי, ד”ר עירית ששון: “ממצאי המחקר מצביעים על יתרון מובהק למודל הלמידה בכיתות ‘גוונים’ בהשוואה ללמידה בכיתות ‘הרגילות’. בשיעורי ‘גוונים’ מתקיימת למידה פעילה ב-70% מהזמן, בעוד שבכיתות ‘הרגילות’ רק ב- 30%”

“בנוסף, מיושמות בכיתות ‘גוונים’ יותר פרקטיקות פדגוגיות חדשניות. חוויית הלמידה של התלמידים וההורים חיובית יותר. משימות הלימוד בכיתות ‘גוונים’ מעודדות יותר יישום של ידע, חשיבה יצירתית וחשיבה ביקורתית. שאלונים להערכת שליטה במיומנויות של שאילת שאלות וחשיבה ביקורתית מצביעים על התפתחות מובהקת במיומנויות אלו, בקרב תלמידי ‘גוונים’ לאורך השנים, בעוד שבקרב תלמידי הכיתות ‘הרגילות’ לא חל כל שינוי.

“גם במדדים חברתיים, נמצא יתרון מובהק בתחושת הלכידות החברתית של תלמידי ‘גוונים’ בהשוואה לתלמידי הכיתות ‘הרגילות’. כל זאת, מבלי לפגוע בהישגים של תלמידי ‘גוונים’ בבחינות הבגרות. לא נמצאו הבדלים בהישגי התלמידים בבחינות הבגרות בסוף שנת הלימודים תשע”ז במקצועות הליבה: מתמטיקה, אנגלית, לשון, ספרות והיסטוריה”.

אפרצב: “החינוך הוא ערך עליון”

ראש המועצה האזורית גולן, אלי מלכה: “לקחנו אחריות, המועצות גולן וקצרין, יחד עם אנשי החינוך המצוינים של הגולן, ליצירת מרחב לימודי אזורי, שבו מתפתחת פדגוגיה חדשנית, גם ברמת שיטות הלמידה וגם בהיבטים המבניים של מוסדות החינוך.

“התוצאות מלמדות שכאשר השינוי בא מתוך יוזמה של הכוחות המקומיים, מבלי להמתין לשינויים חיצוניים, ניתן לבצע פריצות דרך משמעותיות בכל תחום. הפדגוגיה בגולן היא הלב הפועם של הקהילה ואנו גאים בה ובאנשים הטובים שמובילים אותה למחוזות חדשים”.

ראש המועצה המקומית קצרין, דימי אפרצב: “פדגוגיה חדשנית זאת גאווה. שתי המועצות פועלות יחד כמתווה משותף להנחלת ערכי למידה נכונים ומועילים לתלמידים. החינוך הוא ערך עליון וגולת הכותרת שלנו. הצלחת תכנית ‘גוונים’ מראה את השינוי המבורך שעוברת מערכת החינוך. לא עוד מרחב למידה מוגדר ואפור, אלא הבנה מרחבית שלימוד יכול להתקיים בכמה מקומות ושאיסוף הידע יכול להיאסף מכמה גורמים, תוך רוויה חברתית והבנה קולקטיבית להצלחה”.

הצלחת תכנית “גוונים” משפיעה על כלל בתי הספר במועצה האזורית גולן ובמועצה המקומית קצרין.

ד”ר ששון: “בתי ספר נוספים ברחבי הארץ, יסודיים ועל-יסודיים, מגיעים ללמוד את השיטה ומפתחים סביבות למידה ברוח דומה. לראשונה, מתפתח מודל חינוכי חדשני ברמת אזור שלם, באופן מערכתי ואין ספק כי זו פריצת הדרך החינוכית לה חיכינו שתלך ותתפשט בכל הארץ”.

המודל לאפיון פדגוגי

בשנים האחרונות, נבנים בארץ ובעולם מרחבי למידה חדשניים, במטרה לעצב את מודל הלמידה “הנכון”, אולם שאלת הערכת האפקטיביות של מרחבים אלו נותרה לא פתורה. כיצד מודדים הצלחה של למידה במרחב חדשני? כלי הערכה מסורתיים אינם רלוונטיים, אם כך, כיצד נדע שתהליך השינוי מצליח?

במשך הרבה זמן, הצלחה חינוכית של בתי הספר נמדדה באמצעות הישגי בחינות הבגרות, או הישגי התלמידים בבחינת המיצ”ב והמבחנים הבין-לאומיים. לאחרונה, הרחיבו את דרך המדידה במשרד החינוך. בבתי הספר העל-יסודיים, נמדדת “התמונה החינוכית”, הכוללת התייחסות לערכים, לתרומה לקהילה, לקרבה ואכפתיות בין מורים לתלמידים, להתמדה ונשירה, לתחושת מסוגלות ולעניין בלמידה. כל אלה נמדדים באמצעות מבחנים ושאלונים ומצביעים על התוצאות של התהליך החינוכי. יחד עם זאת, מעקב מתמשך אחר תהליכי ההוראה והלמידה המתקיימים בפועל בבית הספר אינו מתבצע.

המודל החדשני לאפיון הפדגוגי, הראשון מסוגו, שנועד לבחון אם שיטת הלימודי החדישה אפקטיבית או לא, פותח על ידי ד”ר עירית ששון ואומץ לאחרונה על ידי משרד החינוך. המודל לאפיון פדגוגי עונה על מגוון שאלות: מה באמת קורה בזמן השיעורים בבית הספר? כמה מזמן השיעור מוקדש ללמידה פעילה וכמה זמן המורה מדבר והתלמידים פאסיביים? באיזו מידה התלמידים עובדים בקבוצות? אילו פרקטיקות פדגוגיות באות לידי ביטוי (למשל, שילוב משחק בלמידה, למידת חקר, שילוב אמצעים טכנולוגיים)? באיזו מידה משימות הלימוד מעודדות פיתוח מיומנויות חשיבה מגוונות? האם המשימות מעודדות חשיבה יצירתית? חשיבה ביקורתית?

אפיון כזה מאפשר למידה אפקטיבית של פרקטיקות מיטביות (Best practices) ויכולת לקשור בין עשייה חינוכית לתוצאות. זו הדרך בה הצוות החינוכי יכול לקבל נתונים משמעותיים, במטרה לשפר תהליכי הוראה ולמידה ולהביא לתוצאות חינוכיות טובות יותר.

בימים אלה, מציגה ד”ר עירית ששון את המודל החדשני לאפיון פדגוגי בכנס בין-לאומי בחינוך, שנערך באוניברסיטת קיימברידג’, באנגליה.

מנהלת “נופי גולן”, טליה הפטקה: “שיתוף הפעולה שלנו עם ד”ר עירית ששון והצוות שלה מ’מכון שמיר למחקר’ הוא מלא ונעשה מתוך שותפות אמתית. מתחילת הדרך, ברור היה לנו כי ללא ליווי של מחקר הערכה ומדידה חיצוני, אובייקטיבי ומקצועי, לא ניתן יהיה לדעת אם אנחנו בכיוון הפדגוגי הנכון. אני גאה לעמוד בראש בית הספר ולהטמיע את כיתות ‘גוונים’ החדשניות.

“אנחנו בית ספר תיכון אשר מדגים פדגוגיה חדשנית ברמה הארצית, ואפילו הבין-לאומית, ומאתגר ומרגש מאוד לעמוד בראש מסגרת חינוכית, שהיא אבן שואבת ומעוררת השראה לאנשי חינוך רבים כל כך. מאחלת לכל תלמידי הגולן ולצוותים החינוכיים שנת לימודים מעצימה ומשמעותית”.

SU
MO
TU
WE
TH
FR
SA
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
אירועים שיתקיימו ב 30th אפריל
אירועים שיתקיימו ב 1st מאי
אירועים שיתקיימו ב 2nd מאי
No Events
אירועים שיתקיימו ב 3rd מאי
No Events
אירועים שיתקיימו ב 4th מאי
No Events
אירועים שיתקיימו ב 6th מאי
No Events
אירועים שיתקיימו ב 7th מאי
No Events
אירועים שיתקיימו ב 8th מאי
No Events
אירועים שיתקיימו ב 9th מאי
No Events
אירועים שיתקיימו ב 10th מאי
No Events
אירועים שיתקיימו ב 11th מאי
No Events
אירועים שיתקיימו ב 12th מאי
No Events
אירועים שיתקיימו ב 14th מאי
אירועים שיתקיימו ב 16th מאי
No Events
אירועים שיתקיימו ב 17th מאי
No Events
אירועים שיתקיימו ב 18th מאי
No Events
אירועים שיתקיימו ב 19th מאי
No Events
אירועים שיתקיימו ב 20th מאי
No Events
אירועים שיתקיימו ב 22nd מאי
No Events
אירועים שיתקיימו ב 23rd מאי
No Events
אירועים שיתקיימו ב 24th מאי
No Events
אירועים שיתקיימו ב 25th מאי
No Events
אירועים שיתקיימו ב 26th מאי
No Events
אירועים שיתקיימו ב 27th מאי
אירועים שיתקיימו ב 28th מאי
No Events
אירועים שיתקיימו ב 29th מאי
No Events
אירועים שיתקיימו ב 30th מאי
No Events
אירועים שיתקיימו ב 31st מאי
No Events

מחשבות ודעות

גשר צמח *9924 צ׳יטו טיגו 8 פרו המותג הסיני הגיע לצפון
[adrotate group="2"]

תפריט נגישות

× היי איך נוכל לעזור לך?