אושרה תכנית תמ”א 13/13

ועדת המשנה של המועצה הארצית לתכנון ובנייה החליטה השבוע לאשר את תכנית תמ”א 13/13 הכוללת, למרחב הכנרת וחופיה, שתוכננה עם איגוד ערים כנרת


בתום הליך דיון בהשגות הוועדות המחוזיות, אישרה השבוע ועדת המשנה של המועצה הארצית לתכנון ובנייה את תכנית תמ”א 13/13 הכוללת, למרחב הכנרת וחופיה. בעוד כחודש, תובא התכנית לאישור המועצה הארצית, לקראת חתימה על ידי הממשלה.
המועצה הארצית ואיגוד ערים כנרת ברכו על התכנית, שתיתן בידי האיגוד והרשויות את הכלים התכנוניים לטיפול במרחב שלא היה כלול בתכנית תמ”א 13/13/א. כלים אלו יאפשרו טיפול באותה “ראייה כוללת ואחידה”, אשר מוגדרת במטרות האיגוד על פי “חוק הסדרת הטיפול בחופי הכנרת”, כלים אשר יבואו לידי ביטוי, בין היתר, ככל שיתווספו חופים נוספים לאחריותו ותחומו של האיגוד.
התכנית אשר קודמה במשך כ-10 שנים, מאז הקמתו של איגוד ערים כנרת, נערכה בהמשך להחלטת המועצה הארצית לתכנון ובנייה מיום 7.7.2009, שמצאה צורך בעדכון תכנית המתאר הקיימת לחופי הכנרת, תמ”א 13, שאושרה ב-1981 וזאת, לאור הזמן שחלף מאז אישורה, השינויים במדיניות החופים ובמצבם ובמטרה לסייע לאיגוד ערים כנרת לפעול ולטפל בחופי הכנרת, כמתחייב מחוק הקמת האיגוד, “חוק הסדרת הטיפול בחופי הכנרת”.

תמ”א 13/13 כוללת, שאושרה השבוע, עוסקת במרחב הכנרת וחופיה בראייה רחבה. מטרתה של תכנית זו לאפשר את מיצוי הפוטנציאל התיירותי הגלום במרחב הכנרת וחופיה, לאפשר שימוש הציבור במרחב החופים, תוך שמירה וטיפוח השטחים הפתוחים

תמ”א 13/13 כוללת, שאושרה השבוע, עוסקת במרחב הכנרת וחופיה בראייה רחבה. מטרתה של תכנית זו לאפשר את מיצוי הפוטנציאל התיירותי הגלום במרחב הכנרת וחופיה, לאפשר שימוש הציבור במרחב החופים, תוך שמירה וטיפוח השטחים הפתוחים, לשמר את הכנרת כמאגר המים של מדינת ישראל, לרבות תפקידיו הנמליים ולפתח ולשמר ערכי טבע ונוף,  אתרי דת, מורשת והתיישבות. כל זאת, על בסיס עקרונות של תכניות מתאר תקפות שונות ועקרונות של תכנון בר-קיימא. התכנית משילה מעצמה שטחים גדולים שהיו כלולים בתכנית תמ”א 13 הישנה ומתייחסת לשטח מצומצם יותר שנמצא בזיקה ישירה לכנרת.
במסגרת התכנית, תבוטל הקמת שני כפרי נופש המצויים בשטחים רגישים במרחב הכנרת.

אפשרות לתחנת רכבת

התכנית קובעת אופן הגדרה חדשני לקווי חוף, מסווגת אותם בכנרת לארבעה סוגים וקובעת לגביהם רצועה של 50 מטר, בהם יחולו מגבלות בנייה, בהתאם לסוג החוף, כאשר כ-90% מהשטחים יוגדרו כשמורים, או כחופים לרחצה ופנאי:

  • קו חוף טבעי/שמור – מהווה 46% מכלל רצועת החוף.
  • קו חוף פנאי ונופש – כ-27 ק”מ, המהווים 40% מרצועת החוף.
  • קו בחוף בחזית-ים כפרית – כ-5 ק”מ, המהווים 8% מרצועת החוף.
  • קו חוף בחזית-ים עירונית – 4 ק”מ, המהווים 6% מכלל רצועת החוף, הגובל בטבריה.

התכנית קובעת הוראות בתחום אגם הכנרת, באזורים “מוטי תרבות ומורשת”, המזוהים כבעלי חשיבות ארצית ועולמית, באזורים “מוטי נופש חופי”, באזור “מוטה פיתוח” צמח ובאזורים המוגדרים כ”נוף כנרת”.
התכנית כוללת, בין היתר, מסמך מנחה לשיט, מתוך ההבנה כי פעילות השיט בכנרת משפיעה על איכות המים והמערכות האקולוגיות שבתחומה, משפיעה כמובן על בטיחות הנופשים והמתרחצים ומהווה אמצעי לפעילות פנאי, נופש ודיג. מסמך השיט כולל סוגים שונים של פעילות שיט וקובע את מיקומם של המתקנים, תנאי ההפעלה והפעולות שיש לנקוט בנושאי בטיחות ואיכות המים.
כחלק מהתכנית, ימשיך שביל הרצף להולכי רגל ורוכבי אופניים, במטרה להנגיש את “שביל סובב כנרת” לכלל הציבור.
בהיבט התחבורתי, גובשה תפיסה המייצרת מיתון תנועה סביב הכנרת באמצעות הגדרת הדרכים סביב כנרת כדרכים נופיות המשרתות את החופים, מוקדי העניין והיישובים סביב האגם, עם הסדרת מעגלי תנועה וצמתים בהיררכיה מקומית, תוך מתן אפשרות לעצירה לתצפיות ולמוקדי חנייה, כבסיס יציאה לטיולים במרחב. התכנית אף משלבת אפשרות לתחנות רכבת  (עבור קו בית שאן-צמח-חמת גדר וקו עכו-כרמיאל-קריית שמונה).

SU
MO
TU
WE
TH
FR
SA
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
אירועים שיתקיימו ב 30th אפריל
אירועים שיתקיימו ב 1st מאי
אירועים שיתקיימו ב 2nd מאי
No Events
אירועים שיתקיימו ב 3rd מאי
No Events
אירועים שיתקיימו ב 4th מאי
No Events
אירועים שיתקיימו ב 6th מאי
No Events
אירועים שיתקיימו ב 7th מאי
No Events
אירועים שיתקיימו ב 8th מאי
No Events
אירועים שיתקיימו ב 9th מאי
No Events
אירועים שיתקיימו ב 10th מאי
No Events
אירועים שיתקיימו ב 11th מאי
No Events
אירועים שיתקיימו ב 12th מאי
No Events
אירועים שיתקיימו ב 14th מאי
אירועים שיתקיימו ב 16th מאי
No Events
אירועים שיתקיימו ב 17th מאי
No Events
אירועים שיתקיימו ב 18th מאי
No Events
אירועים שיתקיימו ב 19th מאי
No Events
אירועים שיתקיימו ב 20th מאי
No Events
אירועים שיתקיימו ב 22nd מאי
No Events
אירועים שיתקיימו ב 23rd מאי
No Events
אירועים שיתקיימו ב 24th מאי
No Events
אירועים שיתקיימו ב 25th מאי
No Events
אירועים שיתקיימו ב 26th מאי
No Events
אירועים שיתקיימו ב 27th מאי
אירועים שיתקיימו ב 28th מאי
No Events
אירועים שיתקיימו ב 29th מאי
No Events
אירועים שיתקיימו ב 30th מאי
No Events
אירועים שיתקיימו ב 31st מאי
No Events

מחשבות ודעות

גשר צמח *9924 צ׳יטו טיגו 8 פרו המותג הסיני הגיע לצפון
[adrotate group="2"]

תפריט נגישות

× היי איך נוכל לעזור לך?