שעת גבורה

הסדרהשעת נעילהמעמתת  כבר בפרק הראשון אתישראל הראשונהמול  ישראל השנייה“. אך ברגע שנורה הפגז הראשון, הכול זז הצדה וכולם כאיש אחד יצאו להגן על המדינה. זה, בעיניי, המסר הגדול של הסדרה


כאשר אביגדור קהלני מרצה בעמק הבכא, לבני הנוער העולים לגולןבעקבות לוחמים“, על קרבות הבלימה ההרואיים במלחמת יום הכיפורים, הוא לא רק מספר להם על העבר, אלא מעביר להם את המסרשעכשיו, תורם לשאת את המדינה על שכמם. באופן סמלי, הוא מעביר לידיהם דגל, בסוף דבריו. מטרתו היא לעודד אותם לשירות משמעותי בצהל.

האם המוטיבציה של נער שצפה בסדרהשעת נעילהתהיה להתגייס לשירות קרבי משמעותי, ולשאת הלאה את הדגל של לוחמי מלחמת יום הכיפורים, או אימת המלחמה תרתיע אותו מפני שירות כזה?

כאשר צפיתי בסדרה, השאלה הזאת העסיקה אותי מאוד. כמובן, שאלת המוטיבציה של הנער הצופה בסדרה היא ביטוי לשאלה הגדולה יותרמהו המסר של הסדרה?

הסדרה היטיבה להציג את מוראות המלחמה הקשה הזו, הקשה ביותר מכל המלחמות מאז מלחמת השחרור. אך מה הייתה המגמה האידאולוגית של יוצריה?

ירון זילברמן, במאי הסדרה, אמר בריאיון להארץ“: “אני רוצה שכל הצופים יבינו שמלחמה זה דבר איום ונורא ועד כמה חייבים לעשות שלום“.

וואלה?! מה אתה אומר? לפעמים, בלתי נתפס עד כמה אנשים מאמינים לתעמולה של המיליה שלהם

מישהו בתוכנו רוצה מלחמה? וכי יש למישהו ספק שמלחמה הנה דבר איום ונורא? וכי יש מחלוקת בישראל על הרצון בשלום? זו אמירה דמגוגית ואינפנטיליזציה של המחלוקת הפוליטית בישראל, כאילו זו מחלוקת בין מחרחרי מלחמה לבין שוחרי שלום

וכי מישהו בתוכנו רוצה מלחמה? וכי יש למישהו ספק שמלחמה הנה דבר איום ונורא? וכי יש מחלוקת בישראל על הרצון בשלום? זו אמירה דמגוגית. הרי ניתן לעשות סדרה קשה מאוד על פיגועי ההתאבדות, שהיו תוצאה של מהלך מדיני שנבע מניסיון לקדם את השלום. הטענה הזו היא הרדדה ואינפנטיליזציה של המחלוקת הפוליטית בישראל, כאילו זו מחלוקת בין מחרחרי מלחמה לבין שוחרי שלום. אם רק נראה למחרחרי המלחמה שמלחמה זה לא כיף, נשכנע אותם שכדאי לעשות שלוםאגב, לא ראיתי התלהבות רבה במחנה השלום מתהליך השלום במזרח התיכון, שאנו נמצאים בעיצומו, בדיוק בימים אלה. נהפוך הוא.

הגבורה העילאית

היו מגמות פוליטיות בולטות בסדרה. למשל, דחיפת השסע העדתי אל תוך המלחמה, אל תוך הקרבות, דווקא באמצעות הייצוג הקיצוני שלהפנתרים השחורים“. היה שם מני בן דרור, העיתונאי הבוהמיין, המצפניסט, כמייצג מגמה באותה תקופה. אךמצפן“, ארגון רדיקלי אנטיישראלי, שבמלחמת יום הכיפורים תמך בפלישה הסורית והמצרית, מנה בסך הכול כמה מאות איש ואף הוא התפצל לרסיסים כאמבה והתוצר הבולט שלו היה ארגון הריגול והחבלה של אודי אדיב. איזו מגמה הוא מייצג? לאורך הסדרה, קשה היה שלא להבחין במגמות הללו מחלחלות בכל פרק. עובדה זו עוררה ביקורת על הסדרה ואף להחרמתה.

אולם המגמות הללו היו בטלות בשישים בתמונה הגדולה של הסדרה. איני יודע האם ועד כמה המגמה המרכזית של היוצרים הייתה לדחוף אותם מסרים, אך המסר הגדול היה הפוך. בסופו של דבר, הסדרה האירה באור יקרות את ערכי הגבורה העילאית, אומץ הלב, ההקרבה, המסירות, הדבקות במשימה, הנחישות, הסולידריות הלאומית והחברתית, אחוות הלוחמים והרֵעות. הערכים הנעלים של החברה הישראלית ושל צהל הם שעמדו לנו בשעת המבחן הקשה ביותר. המראות הללו, שהיו לוז הסדרה, מרגשים ומרוממי נפש.

כבר בפרק הראשון הוצגו מכאובי החברההעימות ביןישראל הראשונהוישראל השנייה“, באמצעות הייצוגים המובהקים שלהם: הקצינים הקיבוצניקים והחייליםהפנתרים השחורים“. הייצוג, ראוי לציין, סטיגמטי מאוד. כל צד אומר את מה שניתן היה לצפות שיאמר. מאוד שבלוני.

אבל ברגע שנורה הפגז הראשון, הכול זז הצדה וכולם כאיש אחד יצאו להגן על המדינה. זה, בעיניי, המסר הגדול של הסדרה. איני יודע מהו המסר המרכזי שהיוצרים רצו להעביר, אבל המסר שאני ראיתי הוא שאותו קיבוצניק, אותו פנתר שחור, אותו צעיר שבא מצרפת, אותו דתי, עם כל החיכוכים והמתחים ביניהםבשעת הקרב, כולם מתאחדים כאיש אחד ויוצאים לחרף את נפשם על הגנת המולדת.

כולם עלו לטנקים

אחד השיאים של הסדרה היה נאום המוטיבציה של האלמ באוזני הלוחמים התשושים והפצועים שחזרו מהקרבות. בנאום, הוא הסביר להם שעתיד המדינה מוטל על כתפיהם, וקרא לכל מי שיכוללקום ולעלות לטנקים. כולם קמו ועלו לטנקים. גם יוני הפצוע, בנו של המצפניסט הפציפיסט, שבא לקחת אותו מהמלחמה. זהו המסר האמתי של הסרט,  גם אם יוצריו רצו להשחיל דרכו מסרים חתרניים.

הלוחמים ידעו והבינו שהם אלה שעומדים בין תבוסה וניצחון ושהם מגִנים על תל אביב וירושלים. הם מגנים על הבית, על ההורים, על החבֵרה שלהם. זאת המוטיבציה שלהם. לאאני שונא את המדינה ואוהב את הפלוגה“, אלא אני קודם כול מגן על המדינה

אכן, הלוחמים ידעו והבינו שהם אלה שעומדים בין תבוסה וניצחון ושהם מגִנים על תל אביב וירושלים. הם מגנים על הבית, על ההורים, על החבֵרה שלהם. זאת המוטיבציה שלהם. לאאני שונא את המדינה ואוהב את הפלוגה“, אלא אני קודם כול מגן על המדינה וזאת המוטיבציה האמתית.

הסדרה הציגה את החיילים והמפקדים הזוטרים, שחשו שקיום המדינה מוטל על כתפיהם,

השליכו את נפשם מנגד והצילו את המדינה. הסיפור הזה, הסיפור המרכזי של הסדרה, הוא אכן סיפורה של מלחמת יום הכיפור, שלמרות תנאי הפתיחה האיומים והנוראים, הסתיימה בניצחון ישראלי, כשצהל ניצב בפאתי דמשק ו-101 קמ מקהיר ומדינות ערב לא שבו עוד לתקוף את ישראל במלחמה כוללת.

אם לחזור לשאלת הפתיחהאיך תשפיע הסדרה על הנער שצפה בה; איני יודע מה הייתה כוונתם של יוצרי הסדרה, אבל אני מאמין שהיא תגביר מאוד את המוטיבציה.

מקטל לפריחה

הסדרה עוסקת בקרבות בגולן, צולמה בגולן והיא מביאה אנשים רבים לבקר באתרי הגבורה בגולן. אסיים את המאמר בהתייחסות לסדרה מזווית גולנית.

הארכיאולוג שמריה גוטמן, האיש שחפר את גמלא וחשף אותה, נהג לאחוז בידיו מטבע שנמצא במקום, מטבע מקומי שהוטבע במהלך המצור ועליו נכתבלגאולת ירושלים הקדושה“. גוטמן נהג לתאר את התרגשותו העצומה כאשר הבין שלא רק על ביתם, על יישובם, לחמו גיבורי גמלא, אלא על גאולת ירושלים. את הסרטון הזה של שמריה, הכנסנו למיצג הגולן, שהרצנו בכל רחבי הארץ, בזמן המאבק על הגולן, בשנות ה-90′. זה היה המסר שלנולא רק על גמלא שלנו אנו נלחמים, אלא על המדינה כולה. גמלא לא תיפול שנית, כי אם הגולן ייפול, ירושלים תיפול. כך במאבק הפוליטי וכך במלחמה.

כפי שראינו בסדרה, הלוחמים על הגנת הגולן הבינו היטב את משמעות הלחימה בכל מחיר על הגולן. הם לחמו על הגולן וידעו שהם לוחמים על המדינה כולה, כי אם הגולן ייפול, חלילה, אין תקומה למדינה כולה. בכוח זה, לחמו הלוחמים במלחמת יום הכיפורים.

מרבית הסדרה צולמה כאן, בגולן. חלק מסצנות הקרב צולמו ממש על סף ביתי, בין השיפון ליוסיפון. כאן, בגולן, אכן התנהלו הקרבות הקשים הללו.

למראה הנופים הללו, המחשבות שחלפו בראשי היו שאין דבר שאני גאה בו יותר מכך שהפכנו את שדה הקטל בגולן, לשדות פורחים של חיים ויצירה.

SU
MO
TU
WE
TH
FR
SA
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
אירועים שיתקיימו ב 1st דצמבר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 2nd דצמבר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 3rd דצמבר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 4th דצמבר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 5th דצמבר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 6th דצמבר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 7th דצמבר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 8th דצמבר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 9th דצמבר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 10th דצמבר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 11th דצמבר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 12th דצמבר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 13th דצמבר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 14th דצמבר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 15th דצמבר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 16th דצמבר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 17th דצמבר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 18th דצמבר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 19th דצמבר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 20th דצמבר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 21st דצמבר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 22nd דצמבר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 23rd דצמבר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 24th דצמבר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 25th דצמבר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 26th דצמבר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 27th דצמבר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 28th דצמבר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 29th דצמבר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 30th דצמבר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 31st דצמבר
No Events

מחשבות ודעות

גשר צמח *9924 צ׳יטו טיגו 8 פרו המותג הסיני הגיע לצפון
[adrotate group="2"]

תפריט נגישות

× היי איך נוכל לעזור לך?