צריכים לעלות על הרמה

8.6.67. הקרבות מול מצרים וירדן בעיצומם. סוריה מפגיזה את יישובי החולה. הממשלה בעד לכבוש ולשחרר את הגולן. דיין מתנגד, בסוג של וטו. בלילה, הכול השתנה


לפני 56 שנים, בשישי ושבת, 9 ו-10 ביוני 1967, שיחרר צהל את הגולן. את ההחלטה על כך קיבלה ממשלת ישראל יום קודם לכן, ב-8 ביוני. לא, אני חייב לדייק יותר. ממשלת ישראל לא החליטה על הפעולה, אלא הסמיכה את ראש הממשלה אשכול ושר הביטחון דיין להחליט עליה. אין אלה דקדוקי עניות. יש משמעות דרמטית לנוסח ההחלטה. אשכול תמך בשחרור הגולן, כך גם מרבית שרי הממשלה וזו גם הייתה עמדת צהל. אולם דיין התנגד נחרצות. משמעות ההחלטה הייתה, שלמרות עמדת רוב הממשלה, ניתנה לדיין זכות וטו. כיוון שהתנגדותו הייתה נחרצת, קשה היה להאמין שהוא ישנה אותה. אולם במפתיע, כפי שכבר סיפרתי לא אחת במדור זה, דיין שינה את עמדתו באותו הלילה והשארהיסטוריה.

יום לפני הדיון בממשלה, ב-7 ביוני, היום השלישי של המלחמה, התכנסה ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, בקריה בתא. במלאת 56 שנים למלחמה, פרסמה הכנסת את פרוטוקול הדיון. ועדת חוב אינה מוסמכת לקבל החלטות, אך אפשר להבין את חשיבותה מעצם העובדה שראש הממשלה ושר הביטחון ראו לנכון להקדיש לה את הזמן בעיצומה של מלחמה. הייתה זו כבר הישיבה השנייה במלחמה, בהשתתפות דיין.

הישיבה נערכה כאשר הקרבות בירושלים, ביהודה ושומרון ובסיני היו בעיצומם. מהגולן, הפגיזו הסורים את יישובינו. עיקר הסקירות של רהמ ושר הביטחון התמקדו בחזית המצרית והירדנית ובחזית המדיניתהניסיון של האום לקדם הפסקת אש. החזית הסורית תפסה מקום קטן יותר, אך הדברים שנאמרו בנושא היו מעניינים מאוד.

לא התאפקו

כיוון שבארבעת הימים הראשונים עיקר המערכה הייתה בחזיתות המצרית והירדנית, נשאלת השאלה איך זה שהסורים באופן יחסיהתאפקו“? חכ מאיר יערי, מנהיג מפם, שאל זאת ותשובתו של דיין מעניינת מאוד: “הם לא התאפקו יותר מאחרים, כי אם להפך. הם הפגיזו יישובים, הם הפעילו חיל אוויר שלהם להפצצה, היחידים שערכו התקפה של חיל הרגלים לכבוש יישובים דן וגבעת דן. לא ירדן ולא מצרים עשו זאת, הם לא יכלו לעשות יותר והם לא התאפקו יותר מאחרים. המערכה עם הסורים לא הייתה כמו המערכה עם מצרים. לא המצרים רצו, אלא אנו רצנו. אילו עמדנו ליד דמשק, היינו מתמודדים עם הכוחות שלהם“.

אם הסורים היו התוקפנים ביותר נגדנו, לא רק לאורך השנים, אלא גם במלחמה עצמהנשאלת השאלה איך תסתיים המלחמה עמם?

כאן עולים דברים מעניינים מאוד. אשכול, שלמחרת, בישיבת הממשלה, יתמוך בעלייה על הגולן, מסויג למדי בישיבה זו. כנראה, כל עוד הקרבות עם מצרים וירדן היו בעיצומן, הוא נזהר מפתיחת חזית נוספת של מלחמה כוללת. הוא דיבר, וגם על כך בספק ובהסתייגות, על שינויי גבול קלים מאוד באזור הבניאס; התייצבות מחדש על הגבול הביןלאומי, שכורסם לאורך השנים, כאשר הסורים השתלטו על שטחים ישראליים ובהם רמת בניאס. “פתרון לבעיות הבניאס ועזיזה. לא כולנו רואים את בעיית הבניאס באותה העין, לא מפני שלא מעריכים את הדבר, אבל זה מסבך אותנו עם מדינה נוספת חדשה, זה נמצא קילומטר וחצי מהגבול הסורי; תפיסת השטחים המפורזים בגבול הצפון וההתייצבות על הגבול הביןלאומי“.

דיין ב-7 ביוני: אני נגד זה שנעבור את הגבול הביןלאומי בסוריה. מתוך הזיקה שבין סוריה וברית המועצות, אין לנו עניין בזה. אני יודע חשיבות השטחים שנקראת הרמהאם יחליטו אחרתהצבא יוכל לעשות את זאת

דיין, לעומת זאת, מביע התנגדות לפעולה נגד סוריה, מחשש למעורבות סובייטית: “אני נגד זה שנעבור את הגבול הביןלאומי בסוריה. מתוך הזיקה שבין סוריה וברית המועצות, אין לנו עניין בזה. אני יודע חשיבות השטחים שנקראת הרמהאם יחליטו אחרתהצבא יוכל לעשות את זאת. אני נגד זה שנעבור את הגבול הביןלאומי“.

אגב, לאורך הדיון הוא ציין פעמים אחדות, שאם הממשלה תחליט בניגוד לעמדתו, צהל יבצע אותה.

כל החכים שהתבטאו בסוגיה הסורית, תמכו בשחרור הגולן. כך חכים מימין ומשמאל.

מעניינת במיוחד עמדתו של מנהיג מפם, יעקב חזן. לצעירים יותר אזכיר, שמפם, מפלגת הפועלים המאוחדת, היא האות מם במרצ.

יעקב חזן: “פס מהרמה

בספריאל נאחר רגע נכסףתנועת העבודה וההתיישבות בגולן, 1967-1969″, שיצא לאור בחודש שעבר, אני מקדיש פרק שלם לעמדת מפם והקיבוץ הארצי בנושא ההתיישבות בגולן לאחר המלחמה ונוגע גם בתמיכתה בהחלטה לכבוש את הגולן.

ההנהגה ההיסטוריתשל מפם והשומר הצעיר“, מאיר יערי ויעקב חזן, דיברה בשני קולות, לאחר המלחמההקול היוני של יערי, שהציע תכנית שלום ובה נסיגה כמעט מכלהשטחיםוהקול הניצי של חזן, שתמך בתכנית אלון והיה שותף לעמדותיה הניציות של גולדה מאיר.

אולם בנושא הגולן, הם הביעו עמדה אחידה, תמיכה בהישארותנו על הגולן ובהתיישבות בה (אף שהיו מוכנים לפשרה טריטוריאלית על הגולן). בפרק, אני מספר על ישיבת הוועד הפועל של הקיבוץ הארצי, בלהבות הבשן, מיד לאחר המלחמה. לא במקרה התכנסה הישיבה בלהבות הבשן, אלא כדי להביע תמיכה בקיבוצי התנועה, שסבלו מאש הסורים לאורך השנים שבין מלחמת השחרור למלחמת ששת הימים ובפרט, בהפגזה הכבדה על היישובים, ללא הפסקה, בארבעת הימים הראשונים של מלחמת ששת הימים.

הישיבה החלה בסיור בגולן שבו הנוכחים הזדעזעו, כשראו איך מן העמדות הסוריות על הגולן ניתן היה להשקיף על כל בית וכל חצר ביישובי עמק החולה והבינו, ביתר שאת, את מוראות החיים תחת ההר שהיה כמפלצת. לאחר מכן, סיירו בקיבוצי הקבהא באזורדן, שמיר, עמיר ולהבות הבשן ושם נערך הדיון.

יערי וחזן הביעו תמיכה ברורה בהישארותנו על הגולן. חזן סיפר, בנאומו, איך הוא תבע בישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, להורות לצהל לכבוש את הגולן. התרגשתי לקרוא בפרוטוקול ציטוט מדבריו באותה ישיבה: “אני מבין את השיקולים עם הרמהאבל אני אומר בכל הצניעות, המערכה הזו לא יכולה להיגמר מבלי שהצבא הסורי, שטוען שאף פעם לא הוכה על ידינו, לא יוכה על ידינו. אני מקבל את האבירות של שר הביטחון, אבל אני חושב שאנחנו צריכים לעלות על הרמה, לקחת ממנה פס מצומצם, לא לחשוב על דברים גדולים, פס אשר יבטיח שנשתחרר מכל הזוועה שהייתה עד עכשיו. זה יהיה משגה מצדנו, אם לא נעשה את זה“.

בתקופת המומ עם סוריה, בשנות ה-90′, מרצ תמכה נמרצות ונחרצות בנסיגה מהגולן. יוסי שריד היה ממש אובססיבי לנסיגה כזאת. כך גם הנציג הבכיר מטעם מפם, חיים אורון (גומס), שהיה המתנגד הראשי להתיישבות בגולן

חזרו לעצמם

בתקופת המומ עם סוריה, על נסיגה מהגולן, בשנות ה-90′, מרצ, על כל מרכיביה, תמכה נמרצות ונחרצות בנסיגה מהגולן. יוסי שריד היה ממש אובססיבי לנסיגה כזאת. היו לי מספר עימותים עם רן כהן בנושא. כהן, שהיה הנץ (יחסית) במרצ באותה תקופה, תמך בנסיגה בנחרצות. כך גם הנציג הבכיר מטעם מפם, חיים אורון (גומס). כהן הגיע למרצ ממפלגת רצ, אך בשנות השישים, היה חבר גן שמואל, קיבוץ השומר הצעיר. בדיוני התנועה באותם ימים, (אך לא בדיון בלהבות הבשן), הוא היה המתנגד הראשי להתיישבות בגולן. מאוחר יותר (מחוץ לתקופה שבספר, העוסק בשנים 1967-1969) גומס היה המתנגד הראשי. אין פלא שזו הייתה עמדת מרצ.

אולם בדצמבר 2021, כאשר ממשלת בנט עלתה לגולן והחליטה על התכנית הלאומית לפיתוח הגולן, שמשמעותהמחיקה טוטלית של סכנת נסיגה עתידית, שרי מרצ הצביעו בעד וההחלטה התקבלה פה אחד. בעצם, מרצ חזרה לעמדת מפם שאחרי המלחמה.

* לפרטים על ספריאל נאחר רגע נכסףולרכישה

https://www.uriheitner.co.il/?fbclid=IwAR3XBWspnfJMgm8ZKHh9OHIlG13XeSJwyCrbyv3pglcBqrRRJ2NqHi2VEhU

פברואר 2024

SU
MO
TU
WE
TH
FR
SA
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
2
אירועים שיתקיימו ב 30th ינואר
אירועים שיתקיימו ב 1st פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 2nd פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 3rd פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 4th פברואר
אירועים שיתקיימו ב 5th פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 6th פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 7th פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 8th פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 9th פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 10th פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 11th פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 12th פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 13th פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 14th פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 15th פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 16th פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 17th פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 18th פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 19th פברואר
אירועים שיתקיימו ב 20th פברואר
אירועים שיתקיימו ב 21st פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 22nd פברואר
אירועים שיתקיימו ב 23rd פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 24th פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 25th פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 26th פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 27th פברואר
אירועים שיתקיימו ב 28th פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 29th פברואר

מחשבות ודעות

גשר צמח *9924 צ׳יטו טיגו 8 פרו המותג הסיני הגיע לצפון
[adrotate group="2"]

תפריט נגישות

× היי איך נוכל לעזור לך?