משולחן המועצה האזורית גולן

אי אפשר להפריז בחשיבות המאבק באלימות נגד נשים. השבוע, מציינים את היום הביןלאומי בנושא גם אצלנו בגולן * חסימות הכבישים באירועי הספורט הרבים באזורנו פוגעים במרקם החיים בגולן  האם המועצה יכולה לפעול בנושא? * מה יהיה עם התקלות החוזרות בתשתיות התקשורת בגולן? * ביקור מנהל מחוז צפון של שירותי בריאות במבנה החדש של היחידה להתפתחות הילד * רון חולדאי קפץ השבוע לביקור בגולן ומכון שמיר למחקרמציג הכפלה של פעילות תוך שנה אחת * הספורט המוטורי הגיע לגולן ועוד


חייבים למגר את הנגע

השבוע, מציינים את היום הביןלאומי למאבק באלימות נגד נשים. השנה, ציינו בגולן את היום במספר פעילויות שהציבורית בהן הייתה המופעדברי אישההעוסק באלימות נגד נשים שהתקיים באשכולאלעל“, של המרכז הקהילתי בחיספין. זוהי חובתנו כחברה להילחם באלימות, להגביר את המודעות ולמגר את הנגע הזה מתוכנו. אגף הייעוץ והטיפול מעמיד לרשות המבקשים סיוע והכוונה. בכל מקרה של אפילו חשד לאלימות במשפחה, יש ליצור קשר עם האגף בטלפון, או באמצעות מוקד המועצה.

בסוף השבוע, צפויה לפקוד אותנו מערכת הגשם המשמעותית הראשונה לעונה. מערכת זו צפויה להיות מלווה ברוחות חזקות וריבוי משקעים. מומלץ לכולנו להיערך בהתאם. לבדוק אם המרזבים פתוחים ונקיים, את קיבוע דודי השמש והקולטים, לגזום עצים,, לאסוף ריהוט גן לנקודה מוסתרת. לחשוב גם לוודא שפתחי הביוב פנויים לקלוט את המים שיזרמו. אנו מייחלים לגשמי ברכה ולחורף טוב. לחורף של זרימות בנחלים ובמפלים, למילוי המאגרים ולרוויה של האדמה.

מי אחראי על חסימות הכבישים באירוע ספורט באזורנו?

אדם/ארגון המעוניין לקיים אירוע שדורש סגירת כביש פונה למשטרת ישראל. המשטרה היא הגוף האחראי לתת אישור לסגירת כבישים ואף אחראית על ההחלטה אם לקיים חסימה נושמת ומעקפי תנועה. לצערנו, כאשר מדובר באירועים במרחב הגולני, ולעתים גם במועצות השכנות, משטרת ישראל אינה משתפת את המועצה בהחלטות. יתרה מכך, אין מענה או התייחסות לבקשות/דרישות שאנו מעלים בנושא, כגון התחשבות בתושבים ומתן מעבר מעת לעת לכלי הרכב של התושבים, מה שנקרא חסימה נושמת, חסימות חלקיות, חסימת נתיב תנועה לכיוון אחד כאשר התנועה הדוכיוונית נוסעת לסירוגין, באמצעות הכוונת תנועה על הנתיב הנגדי.

קיימים פתרונות שונים, אך לאחרונה, המשטרה מסרבת לקבלם ומסרבת לשתף אותנו בהתארגנות המוקדמת. כך יוצא שבחודשים נובמברדצמבר, בהם נערכים אירועי ספורט רבים באזור סובב כנרת, אנו מוצאים עצמנו ברצף של חסימות כבישים שאינו בהחלטת או בשליטת המועצה. בכל פעם שמתרחש אירוע שכזה, המועצה פונה לכל גורם רלוונטי על מנת למזער את הפגיעה במרקם החיים. כך עשינו גם בנוגע לתחרות האיירונמן, שתתקיים בסופש זה. המועצה פנתה לגורמי המשטרה בשטח ועד למפקד המחוז. בכל השיחות, הבענו התנגדות מוחלטת לסגירת הכבישים לאורך היום כולו, זאת לאור הפגיעה החמורה במרקם החיים הבסיסי של היישובים והתושבים. לצערנו, גם הפעם, ללא הועיל.

בשלב מסוים, עלתה על השולחן האפשרות לעתור לבית המשפט, אולם חוות הדעת שהתקבלה אמרה כי לעתירה שכזו אין הרבה סיכויים להתקבל. המורכבות נובעת, בין היתר, מן העובדה שבארגון אירועים שכאלה מעורבים בדרך כלל כמה משרדים ממשלתיים כגון: חוץ, תיירות, נגב גליל, תרבות וספורט ועוד. בחלק מהמקרים, ישנם גם גורמים ביןלאומיים שמעורבים בארגון, או במתן חסות. כל אלו מקשים מאוד על היכולת של המועצה להשפיע ולשנות את הנחיות המשטרה. עם כל זה, חשוב להדגיש כי אנו ערים ומודעים לקשיים ונמשיך לפעול בשמכם, התושבים, בניסיון לקבל מענה ופתרונות.

ראש המועצה פנה לאגמ מבצעים בצהל וביקש לשחרר את חיילי הגולן כבר ביום חמישי, על מנת שיוכלו להגיע לביתם בבטחה וללא עיכובים. במקביל, נעשתה פנייה למשרד החינוך להוציא הנחייה דומה לפנימיות לשחרר את התלמידים היום, שלפני התחרות.

עד שנצליח להשפיע יותר על מקבלי ההחלטות, אנו מבקשים מהתושבים לנסוע בצורה בטוחה ולתכנן עצמם מראש. ביום שישי הקרוב (25.11) ניתן יהיה לצאת מהגולן לכיוון דרום דרך כביש חמת גדר וכביש המטעים של קיבוץ מסדה. תושבים המעוניינים לנסוע צפונה, מתבקשים לעשות זאת באמצעות כביש 91 וצומת מחניים.

בשולי הדברים, נזכיר שוב כי תחום תשתיות הכבישים נמצא באחריות בלעדית של חברתנתיבי ישראלוהיא הכתובת לכל עניין ודבר; מפנצר שנוצר כתוצאה מבור בכביש, שוליים רעועים ועד לדרישה להקמת מעגלי תנועה חדשים. המועצה עובדת לאורך השנה יחד עםנתיבי ישראלבכדי לייצר תכניות עבודה, תיקונים נדרשים, ריבודים ועוד ואנו עוקבים אחר הביצוע.

תקלות בתשתיות התקשורת בגולן

לאחרונה, אנו סובלים מתקלות חוזרות ונשנות בקווי הטלפון והאינטרנט בגולן. מדובר בתשתיות ישנות שפגעי הזמן, הטבע והאדם מייצרים בהן תקלות. גם בתחום זה עושה המועצה רבות, אף אם עשייה זו איננה מדווחת לציבור. כאשר ישנה תקלה בתשתית תקשורת, פונה ראש המועצה, סגנו, או המנכל לאנשי הקשר בחברה הספציפית (לרוב מדובר בבזק“) ומבקש לפתור את התקלה במהירות. כחלק מהעשייה השוטפת, אנו פועלים אל מול ספקי התקשורת לחידוש תשתיות ושיפור הקליטה הסלולרית בגולן, הרחבת פריסת הסיבים האופטיים וייחוד קווי תקשורת קיימים. יש לזכור כי התשתיות הקיימות ישנות מאוד ונדרשת השקעת משאבים גדולה ברמת התקציבים וזמן בכדי שגם בגולן יהיה קו יציב וסביר, בהתאם לנדרש. במצבים בהם מתרחשות תקלות תקשורת אנו ממליצים לפנות לספק, לעדכן בתקלה ולבקש צפי לזמן סיום הטיפול. המועצה מתעדכנת על תקלות מהמוקד וכן ממנהלי הקהילות ופועלת מידית מול אנשי הקשר. תמיד יש לקחת בחשבון כי משך התיקון ואיכותו תלויים בספק התקשורת ולא במועצה. אנו כאן על מנת לייצג את אינטרס התושבים, אך איננו יכולים לבצע תיקונים או לקחת אחריות על התשתיות.

מכון שמיר למחקרמציג: הכפלת פעילות תוך שנה אחת!

בשבוע שעבר, נערכה פגישה של הוועד המנהל שלמכון שמיר למחקרעם ראשי המועצות של הגולן וקצרין ונציגים מאוניברסיטת חיפה ומשרד המדע. בפגישה, קיבלו המשתתפים סקירה על מצב המכון ועל כיווני ההתפתחות העתידיים. הנהלת המכון הראתה גידול משמעותי המשקף הכפלה בהיקף הפעילות התקציבית של המכון, בתוך שנה אחת בלבד. הגידול המשמעותי ביותר נרשם בפעילויות תחום האגרוטק, בשיתוף חברות מסחריות ובגיוסי תקציבי מחקר אזוריים שאפשרו קליטתם של חמישה חוקרים נוספים למכון.

בתחום החינוכי, הצמיחה מורגשת בפעילות תחנת החקר שמרבית מוסדות החינוך בגולן פוקדים אותה. השנה, היו שותפים למעלה מ-2,500 תלמידים ותלמידות בפעילויות חקר ולמידה ותהליכים פדגוגיים חדשניים בתחנת החקר. לכל זה, מתווסף האישור הסטטוטורי שהתקבל להקמה של מבנה המעבדות החדש של המכון בקצרין, כשעם אכלוסו, תוכפל כמות עובדי המכון, בתוך שלוש שנים. בימים אלה, מקים המכון שלוחה של מרכז המחקר בכפרים הדרוזיים, במטרה להרחיב את פעילותו לכל מרחבי הגולן ואוכלוסיותיו.

ביקור מנהל מחוז צפון של שירותי בריאותכלליתבמרכז להתפתחות הילד

בשבוע שעבר, התקיימו סיור ופגישה, ביחידה להתפתחות הילד של המועצה, בהשתתפות מנהל מחוז צפון בשירותי בריאותכללית“, דר מרדכי דיין וצוותו. דר דיין וצוותו סיירו במבנה המרכז החדש. במהלך הפגישה, סקרנו בפני האורחים את פעילות המרכז שנחנך לפני פחות מחודשיים וכן את עבודת היחידה. כמו כן, הועלו הצרכים והאתגרים העומדים במסגרת השירות שהיחידה מעניקה לתושבים.

המפגש נועד גם לבחון פתרונות אפשריים שיתנו מענה לצמיחה הדמוגרפית בגולן שאנו צופים כי תוכפל בעשור הקרוב, דבר שבאופן טבעי מעלה את הביקוש לשירותים השונים במרכז להתפתחות הילד ולרשימות המתנה ארוכות.

במרכז להתפתחות הילד, פועלות כיום 14 עובדות ומטפלות, כולן בחלקיות משרה. רופאה נוירולוגית מגיעה למרכז אחת לחודש וברור לכולם כי המתכונת הנוכחית לא מתאימה לגידול הקיים, ולזה העתידי, באוכלוסיית הגולן.

הועלו אפשרויות שונות למציאת פתרונות, לצד אמירה של מנהל המחוז כי ברור לכול שיש לעבות את מצבת כוח האדם במרכז להתפתחות הילד. דר דיין שיבח את הצוות והעשייה בגולן, החמיא למבנה החדש והמצויד וכן הביע נכונות לעזור ולצמצם את זמני ההמתנה.

כשבחוץ סוער, בפנים יש סופה

השבוע, ציינו ברחבי העולם את יום המאבק הביןלאומי באלימות נגד נשים, ב-24.11. במועצה האזורית גולן, קיימת מסורת המציינת את היום במספר אירועים, כשהוותיק שבהם הוא הכנס המקצועי לאנשי טיפול בתחום האלימות כנגד נשים, שמתקיים השנה בפעם ה-14, במכללת תלחי. הכנס מתקיים השנה תחת הכותרתכשבחוץ סוער, בפנים יש סופהוהוא מוקדש לזכרם של לאה, יעל ויאיר כהן, שנרצחו בידי אבי המשפחה. ציפקה פארן, אחותה של לאה זל, היא חברת קיבוץ אלרום. בעקבות הסיפור האישי של המשפחה, ציפקה עוסקת כבר שנים רבות בהעלאת המודעוּת לאלימות בתוך המשפחה וכנגד נשים, בפרט.

ברמה הגולנית, קיימנו בחיספין, באשכולאלעלשל המרכז הקהילתי, ערב עם המופעדברי אישה“, העוסק באלימות נגד נשים, בדגש על דפוסים של שתיקה והסתרה, תכתיבי החברה, על היכולת לומרלא“, על רצון, הבחירה והגבולות. הערב התקיים בשיתוף אגף הייעוץ והטיפולהיחידה לאלימות במשפחה, מרכז חוסן והמרכז הקהילתי גולן.

השנה, התחלנו במסורת של פתיחת הערב בהדלקת נר זיכרון לנשים שנרצחו בידי בני זוגן ויש להן בנות משפחה הגרות בגולן. זוהי חובתנו כקהילה להילחם באלימות, להגביר את המודעות ולמגר את הנגע הזה מתוכנו.

מחזקים את הכלכלה האזורית

בשבוע שעבר, התקיים סיור משותף של גורמים במועצה עם נציגי משרד התיירות, מִנהל התכנון ורמי באתרים שונים בגולן. הסיור נערך כהמשך לעבודה מאומצת לחיזוק הכלכלה האזורית ומינוף היזמות. התיירות בגולן, שסומנה כעוגן כלכלי מוביל באזורנו, תקבל חיזוק משמעותי ופורץ דרך.

במהלך הסיור, נסקרו מספר מיזמים הנמצאים בשלבים שונים של התהוות, כאשר ישנה הירתמות מכל הצדדים להמשך קידום הפעילות. חיזוק היזמות הכלכלית בתחום התיירות בגולן הוא עוגן מוביל שיבטיח את ההמשך של פיתוח האזור והגידול הדמוגרפי בגולן. בהמשך, יתקיימו סיורים דומים במתחמי יזמות נוספים כמו חקלאות, משרד הכלכלה ועוד.

תל אביב בלילה. הגולן ביום

ראש העיר תל אביביפו, רון חולדאי, ערך ביום שלישי השבוע ביקור מקצועי בגולן. אל ראש העיר חולדאי, התלוו ארבעה מסגניו, שדנו יחד עם ראש המועצה, חיים רוקח וצוותו, בהעמקת וחיזוק הקשרים ושיתופי הפעולה בין שתי הרשויות, בדגש על תחום הטכנולוגיה והיזמות בענפי ההייטק. במהלך הביקור, נפגשו האורחים עם יזמים מקומיים מהגולן מתחום ההייטק וכן סיירו במכון שמיר למחקרבקצרין, שם בחנו פיתוחים חדשניים בתחום האגרוטק.

האבזלת וואסט חוגג ארבע שנים

מתחם Hubazelet וואסט חגג ארבע שנים בתחילת השבוע ובאופן סימבולי, באותו מועד, גם הושלם תהליך הרחבת המתחם והסתיים שיפוץ מבנה המשרדים החדש. המשרדים הושכרו עוד טרם סיום השיפוץ וחברת הייטק חדשה חתמה על חוזה והצטרפה לקהילת המתחם. לשמחתנו, זכינו שהאתגר הגדול ביותר הוא הביקוש לעוד מקומות ובקרוב, ייפתח האב חדש בקצרין, שיצטרף לרשת האבזלת Hubazelet. מדובר במתחמי עבודה חדשניים ומאובזרים, ליזמים ועסקים בתחומי הטכנולוגיה, המנוהלים על ידי החכל למטרות פיתוח כלכלי ומספקים, מעבר למשרד, מעטפת שירותים מסובסדים ושייכות לקהילה עסקית פורייה ומשגשגת.

תיירות ספורט בגולן

ביום שישי שעבר, נערך מרוץ “Hill Climb Golan”, הראשון מסוגו בישראל.  מרוץהיל קלייםהוא מרוץ שמתקיים במונקו, פורטוגל וספרד ומושך אליו כמויות עצומות של קהל, חשיפה תקשורתית ותיירות חוץ ופנים ענפה. בניגוד למרוצי מכוניות שנערכים במסלול מרוצים מעגלי, הפורמט מאפשר לכל נהג להתחרות לבדו. כל מתחרה מתחיל מנקודה נמוכה, מטפס במעלה הכביש ומסיים את המסלול בנקודה גבוהה יותר, כאשר הנהג שסיים את המסלול בזמן המהיר ביותר הוא המנצח.

המסלול שנבחר לטובת המרוץ הייחודי הוא קטע כביש באורך 3.6 קמ בכביש 98 המפורסם שבגולן, הכביש העולה מחמת גדר אל הגולן. קטע הכביש, ידוע בשלל פניותיו הייחודיות והנוף היפה הנשקף ממנו.

המרוץ נערך כחלק מפיילוט של ה-FIA (הפדרציה הביןלאומית לרכב), בהשתתפות ובפיקוח נציג מטעמם. מטרת היוזמה היא לבחון את שילוב המרוץ בישראל בסבבים הביןלאומיים הבאים. שילוב זה יגרום להגעתם של עשרות צוותי מרוץ וקהל גדול משלל המדינות המשתתפות. אנו תקווה כי המרוץ יסייע בעידוד התיירות לגולן ויתרום משמעותית לתיירות הספורט והיוקרה הלאומית של מדינת ישראל.

כנס פורום בעלי צימרים ואירוח כפרי

פורום בעלי הצימרים והאירוח הכפרי בגולן התכנס השבוע לפגישת עבודה ועדכונים. מטרת המפגש הייתה לדייק מענים לצרכים מהשטח והגברת מעורבות התיירנים בהליכי העבודה של אגף התיירות גולן. בפגישה נכחו בעלי צימרים, ראש המועצה, חיים רוקח, סגנו, גל גפני, מנכל חכל, ליאור רוכמן, מנהלת אגף התיירות, לימור פורטל וצוות אגף התיירות גולן. עלו נושאים מגוונים וניכר שיש רצון ונכונות להעמקת התהליך. הפורום צפוי להתכנס אחת לרבעון. ב-30.11, יתכנס פורום מלונאים וב-4.12, יתכנס פורום אטרקציות, מסעדות ועסקי מזון. בעלי העסקים מתחומים אלה מוזמנים לקחת חלק במפגשים ולהיות שותפים בתהליכים המתגבשים.

פברואר 2024

SU
MO
TU
WE
TH
FR
SA
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
2
אירועים שיתקיימו ב 30th ינואר
אירועים שיתקיימו ב 1st פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 2nd פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 3rd פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 4th פברואר
אירועים שיתקיימו ב 5th פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 6th פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 7th פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 8th פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 9th פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 10th פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 11th פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 12th פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 13th פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 14th פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 15th פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 16th פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 17th פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 18th פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 19th פברואר
אירועים שיתקיימו ב 20th פברואר
אירועים שיתקיימו ב 21st פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 22nd פברואר
אירועים שיתקיימו ב 23rd פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 24th פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 25th פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 26th פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 27th פברואר
אירועים שיתקיימו ב 28th פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 29th פברואר

מחשבות ודעות

גשר צמח *9924 צ׳יטו טיגו 8 פרו המותג הסיני הגיע לצפון
[adrotate group="2"]

תפריט נגישות

× היי איך נוכל לעזור לך?