חוק הכרחי לחיזוק ההתיישבות

מלחמתם של עוכרי ההתיישבות הציונית (“הארץ“, למשל) בוועדות הקבלה של היישובים הצריכה חקיקתחוק ועדות הקבלה“, חוק שהפחית מאוד את אפשרות הקהילה לבחור את חבריה


בחודשים האחרונים, עומדות ההתיישבות העובדת, המועצות האזוריות ובעיקר התנועה הקיבוצית, תחת מתקפת הסתה ושקרים פרועה בעיתוןהארץ“. אחד המוקדים של ההסתה נגד ההתיישבות הוא ועדות הקבלה, שמוצגות בידי עוכרי ההתיישבות כחוק מפלה וגזעני.

הארץהוא חוד החנית של כל מאבק למען דהציוניזציה של ישראל ובראש ובראשונה, נגד ההתיישבות הציונית, בעיקר בגליל ובנגב. הוא מתנגד להקמת יישובים יהודיים בגליל ובנגב ונלחם נגד הרחבת היישובים הקיימים, נגד הפיתוח שלהם  ונגד צמיחה דמוגרפית בתוכם

ועדות הקבלה הן תנאי הכרחי לקיומה של התיישבות קהילתיתכפרית. אי אפשר לקיים יישוב קהילתי ללא היכולת של הקהילה לבחור את חבריה. עוכרי ההתיישבות מצאו בטן רכה משפטית בגצית והיא הצגת ועדות הקבלה כאפליה

ציר הרשע; שוקניהעדאללההקשת המזרחית הוביל את המסע האנטיציוני נגד ועדות הקבלה. ועדות הקבלה הן תנאי הכרחי לקיומה של התיישבות קהילתיתכפרית. אי אפשר לקיים יישוב קהילתי ללא היכולת של הקהילה לבחור את חבריה. עוכרי ההתיישבות מצאו בטן רכה משפטית בגצית, במלחמתם להרס ההתיישבות הציונית, והיא הצגת ועדות הקבלה כאפליה“. הם הובילו מסע תקשורתי ומשפטי, תוך הסתמכות על הנטייה של בגץ לקפוץ כאוטומט בכל מקרה שמוצג כזכויות הפרטולהעדיף אותו על כל שיקול קולקטיבי, בין אם הוא אינטרס לאומי, או קהילתי. כמה פסיקות של בגץ נגד ועדות הקבלה חייבו את קבלת חוק ועדות הקבלה.

יש להבין, שחוק ועדות הקבלה הֵרע באופן דרמטי את האוטונומיה של היישובים כפי שהייתה עד קבלתו. עד אז, היה מובן מאליו שכל יישוב זכאי לבחור את תושביו על פי שיקול דעתו; כך היה מראשית ההתיישבות הציונית. החוק הגביל מאוד את היכולת הזאת. הוא אפשר ועדות קבלה רק בגליל ובנגב, עד 400 משפחות בלבד (מה שחונק את יכולת ההתפתחות של יישובים בגליל ובנגב, שהגיעו או מתקרבים למספר הזה, כדוגמת בני יהודה), קבע קריטריונים מגבילים מאוד ליכולת לא לקבל משפחה ליישוב, קבע שוועדות הקבלה הן אזוריות ומספר הנציגים מן היישוב הוא מיעוט בתוכן (כלומר ביטלה את האוטונומיה היישובית, למעט קבלה לחברות באגודה שיתופית חקלאית, שבה החוק עדיין לא פגע) והוסיפה ועדת ערר במשרד המשפטים, שבו אין ייצוג ליישוב, למועצה האזורית, לחטיבה להתיישבות ולתנועה המיישבת

התיקון בדרך

אומנם חוק ועדות הקבלה הרע מאוד את האוטונומיה של היישובים, אבל קבלתו הייתה מחויבת המציאות, כדי להציל מינימום של שליטה בהתיישבות. אך גם בכבשת הרש הזאת, נלחם ציר הרשע. אמנם בגץ דחה את עתירתו נגד החוק, אך הוא ממשיך להילחם.

עם מינויה של איילת שקד לשרת הפנים, היא החלה ללמוד את הפרטים והבינה שיש לחולל מספר שינויים למען ההתיישבות והציונות. אחד השינויים שהיא מובילה הוא מהלך לשינוי חוק ועדות הקבלה, כך שניתן יהיה להפעיל ועדות קבלה גם ביישובים עד 600 משפחות ובכך להסיר את עניבת החנק מיישובים בני 400 משפחות.

ועדת השרים לחקיקה תדון בקרוב בהצעת החוק החשובה כל כך לחיזוק ההתיישבות הכפרית הקהילתית באזורי הספרתיקון פקודת האגודות השיתופיות (מספר בתי אב ביישוב קהילתי), הידוע כחוק ועדות הקבלה“. הצעת החוק קובעת כי יישוב קהילתי יוגדר כיישוב ששווקו בו 600 מגרשים בפועל לבניית בתי קבע (במקום 400 בחוק הקיים) וכי ההסדר יחול על כלל היישובים הקהילתיים שהקימו זרועות ההתיישבות של המדינה, בפריפריה וביהודה ושומרון וזאת הן מטעמים התיישבותייםציוניים והן מטעמים ביטחוניים. הפריפריה מוגדרת בהצעת החוק: בגליל, בנגב, בעמק עירון, בדרום הר חברון, בחבל עדולם ובחבל לכיש (במקום בגליל ובנגב בלבד).

לא ינוחו

ציר הרשע לא ינוח ולא ישקוט עד שיצליח לא רק לסכל התיישבות חדשה, אלא גם להחריב את ההתיישבות הקיימת. כעת, הוא נלחם נגד הצעת החוק הזו. לפני שבועות אחדים, יצא מאמר המערכת שלהארץנגד החוק ונגד השרה שקד, תחת הכותרתשרת האפליה“. אין דבר שמאיים על השקפת עולמם יותר מהתיישבות ציונית והם יצאו למלחמת חורמה בשרה המקדמת את ההתיישבות העובדת וכמובן, מלחמת חורמה נגד הקיבוצים והמושבים, שנואי נפשם.

פנינים מתוך פשקוויל המערכת: “ועדות הקבלה הן מנגנון מפוקפקלהעביר מן העולם מוסד זהלא מדובר בקהילתיות אלא בפריווילגיותאפליה על בסיס דת ולאוםנרטיב שקריסלקציה משפילהוכו

פנינים מתוך פשקוויל המערכת: “ועדות הקבלה הן מנגנון מפוקפקלהעביר מן העולם מוסד זהלא מדובר בקהילתיות אלא בפריווילגיותאפליה על בסיס דת ולאוםנרטיב שקריסלקציה משפילהוכווכו‘. והשורה התחתונה: “חברות אחרות בקואליציה צריכות לבלום יוזמה מסוכנת זו“. כלומר, ציפייה שמפלגת העבודה (!) ומרצ יבלמו צעדים שנועדו לאפשר את קיומם של הקיבוצים והמושבים.

מפלגת העבודה ומרצ הצביעו בשעתו נגד חוק ועדות הקבלה. הייתה זו סטירת לחי להתיישבות. היום, כאשר מפלגת העבודה ומרצ הן חלק מן הממשלה והן נושאות באחריות לאומית, יש לקוות שתנהגנה באחריות ותתמוכנה בחוק. על התנועות הקיבוציות והמושביות להפעיל את כל כובד משקלן כדי להבטיח את תמיכתן.

פברואר 2024

SU
MO
TU
WE
TH
FR
SA
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
2
אירועים שיתקיימו ב 30th ינואר
אירועים שיתקיימו ב 1st פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 2nd פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 3rd פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 4th פברואר
אירועים שיתקיימו ב 5th פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 6th פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 7th פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 8th פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 9th פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 10th פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 11th פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 12th פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 13th פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 14th פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 15th פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 16th פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 17th פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 18th פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 19th פברואר
אירועים שיתקיימו ב 20th פברואר
אירועים שיתקיימו ב 21st פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 22nd פברואר
אירועים שיתקיימו ב 23rd פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 24th פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 25th פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 26th פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 27th פברואר
אירועים שיתקיימו ב 28th פברואר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 29th פברואר

מחשבות ודעות

גשר צמח *9924 צ׳יטו טיגו 8 פרו המותג הסיני הגיע לצפון
[adrotate group="2"]

תפריט נגישות

× היי איך נוכל לעזור לך?