תקציב המועצה האזורית לשנת 2016

מליאת המועצה אישרה השבוע את בסיס התקציב לשנת 2016, הגדול בכ-2 מיליון ש”ח מבסיס התקציב לשנת 2015 ומסתכם בכ-136 מיליון ש”ח. בשנת 2015 השקיעה המועצה 54 מיליון ש”ח בתחום החינוך, בצד ההשקעות בתחום הביטחון ופיתוח היישובים


שנת התקציב 2015 הסתיימה במועצה אזורית גולן באיזון ובהיקף תקציבי פיתוח אשר מהווים המשך להתפתחות ולהשקעות בתחומי החינוך והתרבות, הביטחון, פיתוח מבני ציבור ותשתיות ביישובים, תיירות ועוד. מליאת המועצה אישרה השבוע את בסיס התקציב לשנת 2016. מנתוני אגף הכספים במועצה, בסיס התקציב השוטף לשנת הכספים 2016 יעמוד על 136 מיליון ש”ח, גידול של 2 מיליון ש”ח מבסיס התקציב לשנת 2015.

תקציב הרשויות מחולק לשניים: “תקציב שוטף”, המיועד למימון פעילויות שוטפות ו”תקציב בלתי רגיל” (תב”ר), המיועד בעיקר לצורכי פיתוח. הכנסות התקציב השוטף הן מארנונה ומתקציבי מדינה. תקציבי הפיתוח מושגים על ידי ראש המועצה בפעילות מול משרדי הממשלה וגופים אחרים בהתאם לתכניות פיתוח.

רפי קלמנוביץ, גזבר המועצה: “השקעות המועצה בתחום החינוך עלו מ-49 מיליון ש”ח בשנת 2014 ל-54 מיליון ש”ח בשנת 2015. הסיבה לגידול המשמעותי בהשקעות היא המשך הגידול הדמוגרפי של אוכלוסיית הגולן; בהתאם, ההוצאות בתחום החינוך גדלו בכ-5 מיליון ש”ח משנה שעברה, לאור פתיחת גנים חדשים, תוספת תלמידים והרחבת בתי הספר הקיימים, פתיחת בית ספר חדש – תלמוד תורה, וגידול במערך ההסעות לבתי הספר. במתנ”ס גדלה ההשקעה בחצי מיליון שקלים והופנתה לטובת תכנית חדשה שמתקיימת לראשונה בגולן עבור בני הנוער, תכנית דילר ותכניות נוספות אותן העמיד המתנ”ס לשנה זו.

“הגיל השלישי גם הוא מקבל חיזוק בשנת 2016 עם הקמת מחלקת הוותיקים במועצה – בתקציב שנתי של חצי מיליון ש”ח. כמות התושבים הוותיקים בגולן עולה בהדרגה מ-4% ל-10%, ובהתאם גיבשה המועצה תכנית אב חמש שנתית אשר יצאה השנה לדרך. בשנת 2016 יגדלו היקף התקציבים והפעילות לטובת הוותיקים בדגש על פעילויות תרבות ופנאי, טיולים ונופשים, קתדראות ולימודים, תעסוקה ופרנסה לגיל השלישי ועוד.”

תקציבי פיתוח בשנת 2015

תקציבי הפיתוח שגייסה המועצה השנה הופנו למגוון של תחומים והעיקריים שבהם: חינוך, ביטחון ופיתוח היישובים. חינוך: כעשרה גני ילדים חדשים נבנים וייבנו לאור הגידול במספר הילדים, ומספר מועדוני נוער ביישובים. בתחום הביטחון: מדי שנה משקיעה המדינה בתקציבים ישירים יחד עם המועצה בשדרוג כל מערך החירום של הגולן כדי להביא את המערכת כולה למוכנות לכל אתגר ביטחוני, ובכללו הקמת ממ”סים (מרחבים מוגנים בבתי הספר), ציוד חירום, חמ”לים קדמיים, דרכים ביטחוניות, ועוד. השקעות אלו בתחום החינוך והביטחון ימשיכו גם השנה. פיתוח ביישובים: בשנת 2015 פיתחה והקימה המועצה 12 שצ”פים ביישובים – שטחים ציבוריים פתוחים שכוללים מתקני משחקים לילדים ברמה גבוהה, ואזור פנאי לרווחת התושבים ביישוב. בנוסף פותחו מרכזי יישובים, כבישי גישה, ועוד.

תקציב 2016

מספר תחומים יקבלו דגש מיוחד בשנת 2016 בתקציב השוטף: חינוך – בו משקיעה המועצה כ-54 מיליון ש”ח – 43% מהתקציב השוטף. נושאים קהילתיים כאשר במוקד נמצאת אמנת השותפות, אשר במסגרתה גדל גם סל השירותים שמועבר ליישובים ופיתוח כלכלי.

בסדרי העדיפות לשנה זו יוגדל סל השירותים של היישובים. לאור תהליך מקיף שהתקיים השנה בין המועצה ליישובים גובשה אמנת השותפות. במסגרתה יוגדל סל השירותים ליישובים ב-750,000 ש”ח ויחולק לפי הנוסחאות שנקבעו בתהליך בניית אמנת השותפות. גידול זה בתקציב יאפשר ליישובים לקיים תשתית ארגונית מותאמת לצרכים, לצמיחת היישובים ולתכנית העבודה המשותפת של המועצה והיישובים. התשתית הארגונית של כל יישוב תכלול הנהלה וועדת ביקורת, מנהל קהילה ורכז חינוך – כל יישוב בהתאם לחלקיות המשרה שהוגדרה לו על פי גודל אוכלוסייה ביישוב ומספר הילדים. מערך קליטה לכל יישוב שיכלול משווק, ועדת קליטה וועדת היכרות. לכך יתווספו ועדות בתחומי הליבה – חינוך, תרבות, תכנון וצח”י. סל השירותים יגדל בהתאם להתפתחות מודל האמנה גם במהלך השנתיים הבאות. בנוסף, יופעלו בשנת 2016 קולות קוראים מהמועצה ליישובים, שיאפשרו נדבך נוסף לעמידה ביעדים ובתוכניות היישוביות בתחומים מגוונים כמו קהילה, ותיקים, תיירות, סביבת היישוב, בריאות, חוסן ועוד. הקולות הקוראים יאפשרו לכל יישוב לבחור בנושאים הרלוונטיים לו ולשמור על ייחודיותו.

במסגרת העשור הכלכלי יופנו תקציבים להקמת מנהלת לפיתוח כלכלי, לייצור מקומות תעסוקה חדשים ואיכותיים.

הטבות המס יכנסו לתוקף בשעה טובה, ויאפשרו הכנסה גדולה יותר למשק משפחתי.

בתחום ההכנסות, בשנת 2016, על פי חוק, יעלה תשלום הארנונה לשנה לתושב ב-1.27%. עדכון הארנונה מתבצע אחת לשנה על ידי משרד הפנים. השנה ביצעה המועצה סקר נכסים ביישובים. הסקר בוצע על פי הנחיות משרד הפנים במסגרתן מחויבות המועצות לבצע סקר נכסים ביישובי המועצה מדי 5 שנים. סקר הנכסים האחרון שביצעה המועצה היה בשנת 2000. הגידול בארנונה כתוצאה מהסקר יקוזז על ידי המדינה בתקציבי האיזון אשר מופנים למועצה.

קלמנוביץ: “כעת, עם גיבוש בסיס התקציב לשנת 2016, אנו תקווה שנמשיך את מגמת הפיתוח כפי שעשינו עד כה ונעמוד ביעדים שהוצבו בתחומים השונים”.

אלי מלכה, ראש המועצה: “מועצה אזורית גולן סיימה את שנת התקציב בצורה מאוזנת, והגדילה את בסיס התקציב לשנת 2016. שנת התקציב 2015 היתה שנה מאתגרת, שכן במהלך 10 חודשים התנהלו הרשויות בחוסר ודאות משום שלא היה תקציב מדינה. היכולת של מנהל אגף הכספים, רפי קלמנוביץ, לנהל את תקציב המועצה על אגפיה השונים במציאות זו, לאפשר למחלקות לספק את השירות לתושב ברמה גבוהה מצד אחד ולשמור על איזון תקציבי מצד שני – ראויה לכל הערכה. תקציב המועצה ממשיך לגדול, בהתאם לגידול במספר התושבים בשטח המועצה, והיקף ההשקעות בפיתוח היישובים, בחינוך, בפיתוח הקהילתי ובתחומים רבים נוספים, גדל משנה לשנה. אני מודה לגזבר המועצה, רפי קלמנוביץ, למנכ”ל המועצה, דני רוטשטיין ולכל מנהלי המועצה על עמידה ביעדים שהוצבו, על פעילות שקופה ומקצועית. פנינו מופנות אל שנת 2016 להמשך פיתוח כלכלי, צמיחה דמוגרפית ושיפור השירות לתושבים.”

 

SU
MO
TU
WE
TH
FR
SA
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
אירועים שיתקיימו ב 30th אפריל
אירועים שיתקיימו ב 1st מאי
אירועים שיתקיימו ב 2nd מאי
No Events
אירועים שיתקיימו ב 3rd מאי
No Events
אירועים שיתקיימו ב 4th מאי
No Events
אירועים שיתקיימו ב 6th מאי
No Events
אירועים שיתקיימו ב 7th מאי
No Events
אירועים שיתקיימו ב 8th מאי
No Events
אירועים שיתקיימו ב 9th מאי
No Events
אירועים שיתקיימו ב 10th מאי
No Events
אירועים שיתקיימו ב 11th מאי
No Events
אירועים שיתקיימו ב 12th מאי
No Events
אירועים שיתקיימו ב 14th מאי
אירועים שיתקיימו ב 16th מאי
No Events
אירועים שיתקיימו ב 17th מאי
No Events
אירועים שיתקיימו ב 18th מאי
No Events
אירועים שיתקיימו ב 19th מאי
No Events
אירועים שיתקיימו ב 20th מאי
No Events
אירועים שיתקיימו ב 22nd מאי
No Events
אירועים שיתקיימו ב 23rd מאי
No Events
אירועים שיתקיימו ב 24th מאי
No Events
אירועים שיתקיימו ב 25th מאי
No Events
אירועים שיתקיימו ב 26th מאי
No Events
אירועים שיתקיימו ב 27th מאי
אירועים שיתקיימו ב 28th מאי
No Events
אירועים שיתקיימו ב 29th מאי
No Events
אירועים שיתקיימו ב 30th מאי
No Events
אירועים שיתקיימו ב 31st מאי
No Events

מחשבות ודעות

גשר צמח *9924 צ׳יטו טיגו 8 פרו המותג הסיני הגיע לצפון
[adrotate group="2"]

תפריט נגישות

× היי איך נוכל לעזור לך?