העסקת עובדים זרים בחקלאות: מדריך למעסיק

חקלאים רבים אינם מודעים לחובות החלים עליהם בקשר להעסקת עובדים זרים וכתוצאה מכך, מסתבכים בהליכים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות קנסות בסכומי עתק


חוקי העבודה במדינת ישראל חלים על עובדים זרים, בדיוק כפי שהם חלים על עובדים ישראליים. בנוסף, חלים על העסקת עובדים זרים חוקים נוספים, המקנים להם זכויות נוספות ומיוחדות על אלו המוענקות לעובדים ישראליים.
עוד יש לשים לב לצו ההרחבה בענף החקלאות, הקובע זכויות נוספות מעבר לחוק הכללי, לעובדי הענף, ובפרט לעובדים זרים.
המעסיק חייב לפקח ולעשות כל שאפשר כדי למנוע עבירה על הוראות חוק עובדים זרים. המפר חובתו, דינו קנס ו/או מאסר.

בימי העבודה הרגילים, בעד השעתיים הנוספות הרגילות, תשולם תוספת של 25% על שכר שעת עבודה ומהשעה השלישית ואילך, תוספת של 50% על שכר שעת עבודה רגילה, על כל שעה ויחסית לחלקי שעה. קיימת הגבלה לגבי כמות השעות הנוספות המותרות

להלן מספר דגשים שעל חקלאי המעסיק עובדים זרים לקחת לתשומת לבו, לבל יסתבך בפלילים:

1. חוזה העסקה – לפני תחילת העבודה, על המעסיק לוודא כי נחתם עם העובד הסכם העסקה בכתב, בשפה המובנת לעובד ולמסור לעובד הזר עותק מהסכם העסקה שנחתם עמו. על המעסיק החובה לשמור העתק מהסכם העסקה בעברית ובשפת העובד. החוזה צריך להיות מפורט ביותר ולכלול את כל הפרטים הקבועים בחוק עובדים זרים.

2. דו”ח נוכחות – על המעסיק לדאוג למלא דו”ח שעות מפורט מדי יום, לרבות חתימת העובד ליד כל יום וחתימת המעסיק בסוף הדו”ח.

3. מגורים – המעסיק חייב לספק לעובדו הזר מגורים הולמים, לכל תקופת העסקתו של העובד הזר אצל אותו מעסיק ועד ל-7 ימים לאחר תום תקופת ההעסקה.

4. פוליסת ביטוח רפואי – על המעסיק חלה החובה להסדיר לעובד הזר ביטוח רפואי פרטי, לכל תקופת העסקתו. פוליסת הביטוח צריכה לכלול סל טיפולים כקבוע בצו עובדים זרים – איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים. על המעסיק חובה למסור לעובד סיכום של פוליסת הביטוח, בשפה שהוא מבין.

5. ביטוח פנסיוני – על המעסיק חלה חובה להפריש 12.5% משכרו של העובד לפיקדון ייעודי המשמש למטרה זו. בתום תקופת ההעסקה, חובה על המעביד לשלם לעובד את היתרה שנצברה לזכותו בפיקדון הנ”ל.

6. שכר – עובד זר המועסק בישראל זכאי לכל הפחות לתשלום שכר מינימום תמורת עבודתו. בנוסף, זכאי עובד זר לקבל גמול נוסף בגין שעות נוספות, שעות שבת וחג.

7. שעות נוספות – על פי צו ההרחבה בענף החקלאות, שבוע העבודה בענף החקלאות עומד על 43 שעות, כאשר שכר השעה מחושב לפי 186 שעות חודשיות. בימי העבודה הרגילים, בעד השעתיים הנוספות הרגילות, תשולם תוספת של 25% על שכר שעת עבודה ומהשעה השלישית ואילך, תוספת של 50% על שכר שעת עבודה רגילה, על כל שעה ויחסית לחלקי שעה. כמו כן, קיימת הגבלה לגבי כמות השעות הנוספות המותרות – מקסימום 4 שעות כאלה ביום, 12 שעות בשבוע, 60 שעות בחודש.

8. מנוחה שבועית – לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי”א-1951, כל עובד, לרבות עובד זר, זכאי למנוחה שבועית של 36 שעות רצופות, ביום המנוחה שלו. העסקת עובד ביום המנוחה השבועית כפופה לקבלת היתר מיוחד לצורך כך ומחייבת תשלום גמול עבודה בשבת, נוסף על השכר הרגיל ומתן מנוחה חלופית.

9. תלוש שכר – אי מסירת תלוש שכר, או ניכוי כספים שלא כדין, או אי מסירת תלוש עם פרטים מלאים, או אי העברת כספים שנוכו ליעדם, או ניכוי סכומים בניגוד לחוק הגנת השכר – מהווה עבירה פלילית.

10. דמי הבראה – העובד זכאי לתשלום עבור 7 ימי הבראה בשנה, החל משנת העסקתו השנייה. תעריף יום הבראה המעודכן היום הנו 378 ש”ח.

11. חגים – העובד זכאי לתשלום עבור 10 ימי חג בשנה.

12. תוספת ותק – העובד זכאי לתוספת ותק בשיעור של כ-17.5 ש”ח לחודש בממוצע, בגין כל שנה, החל מהשנה השנייה.

13. תוספת משפחה – העובד זכאי לתוספת בהתאם לסטאטוס המשפחתי שלו.

14. ניכויי רשות – בהתאם לחוק הגנת השכר וחוק עובדים זרים, מותר למעסיק לנכות משכר העובד תשלומים שונים כגון: הוצאות מגורים ונלוות, ביטוח רפואי וכדו’ והכול בהתאם לתקרות המקסימליות הקבועות בחוק. יחד עם זאת, חשוב לציין, כי לא כל סכום מותר לנכות ובכל מקרה, אסור שסך כל הניכויים משכרו של העובד הזר בחודש אחד יעלה על 25% משכרו באותו חודש.

מכאן, ניתן לראות כי עלויות העסקת עובד זר גבוהות יותר מהעסקת עובד ישראלי, אולם לצערם של החקלאים, קשה היום למצוא עובדים ישראליים, שיהיו מוכנים לעבוד בפריפריות, בעבודה פיזית קשה ובתנאי מזג אוויר לא קלים. בד בבד, חקלאים יקרים, חשוב שתקפידו למלא אחר הוראות החוק. כידוע, “אי-ידיעת החוק אינה פוטרת מעונש”.

מאמר זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בו כמתן חוות דעת ו/או ייעוץ מקצועי

YS ניהול פיננסי חכם – רו”ח יעל סידון, יסוד המעלה,
אתר – www.yscfo.co.il

 

SU
MO
TU
WE
TH
FR
SA
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
אירועים שיתקיימו ב 30th אפריל
אירועים שיתקיימו ב 1st מאי
אירועים שיתקיימו ב 2nd מאי
No Events
אירועים שיתקיימו ב 3rd מאי
No Events
אירועים שיתקיימו ב 4th מאי
No Events
אירועים שיתקיימו ב 6th מאי
No Events
אירועים שיתקיימו ב 7th מאי
No Events
אירועים שיתקיימו ב 8th מאי
No Events
אירועים שיתקיימו ב 9th מאי
No Events
אירועים שיתקיימו ב 10th מאי
No Events
אירועים שיתקיימו ב 11th מאי
No Events
אירועים שיתקיימו ב 12th מאי
No Events
אירועים שיתקיימו ב 14th מאי
אירועים שיתקיימו ב 16th מאי
No Events
אירועים שיתקיימו ב 17th מאי
No Events
אירועים שיתקיימו ב 18th מאי
No Events
אירועים שיתקיימו ב 19th מאי
No Events
אירועים שיתקיימו ב 20th מאי
No Events
אירועים שיתקיימו ב 22nd מאי
No Events
אירועים שיתקיימו ב 23rd מאי
No Events
אירועים שיתקיימו ב 24th מאי
No Events
אירועים שיתקיימו ב 25th מאי
No Events
אירועים שיתקיימו ב 26th מאי
No Events
אירועים שיתקיימו ב 27th מאי
אירועים שיתקיימו ב 28th מאי
No Events
אירועים שיתקיימו ב 29th מאי
No Events
אירועים שיתקיימו ב 30th מאי
No Events
אירועים שיתקיימו ב 31st מאי
No Events

מחשבות ודעות

גשר צמח *9924 צ׳יטו טיגו 8 פרו המותג הסיני הגיע לצפון
[adrotate group="2"]

תפריט נגישות

× היי איך נוכל לעזור לך?