פרשת השבוע – פנחס

אליהו הנביא לא מת, הוא עלה בסערה השמימה, ובכל דור ודור הוא מתלבש באופן שונה כדי לעזור לעם ישראל. כזה היה פנחס בן אלעזר שהרג נשיא בישראל והשיב את חמתו של הקב”ה. לכן גם היום, כשאין הכרעה, נגיד תיקו – תשבי יתרץ קושיות ובעיות


“וידבר ה’ אל משה לאמור, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם ולא כליתי את בני ישראל בקנאתי. לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום. והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם תחת אשר קנא לאלוקיו ויכפר על בני ישראל.”
פנחס עושה מעשה קנאות והורג את זמרי בן סלוא נשיא בית אב לשמעוני, ואת כזבי בת צור ראש אומות בית אב במדין הוא”.
בפרשה הקודמת בלק בן ציפור שוכר את בלעם לקלל את ישראל וזאת מאחר שבלק הבין שבצורה קונבנציונלית הוא לא יוכל לגבור על עם ישראל, בפרט לאחר ניצחונם של ישראל על סיחון מלך האמורי ועוג מלך הבשן וקריעת ים סוף. לכן בלק שוכר את שירותיו של היועץ בלעם ומנסה להילחם במלחמה פסיכולוגית ורוחנית.
בלעם הוא נביא אמת, וכסף וזהב לא משפיעים עליו כדי לקלל את ישראל, ובמקום קללה הוא מברך אותם, “מה טובו אוהליך יעקב משכנותיך ישראל”.
בלעם לא מנבא נבואת שקר אך הוא מייעץ עצת אחיתופל, הוא אמר לבלק שאלוקי העברים שונא זימה ואם יכשילו אותם בעברה זו מדרגתם תרד מטה וממילא תחול עליהם קללה.

אנו אומרים תיקו – תשבי יתרץ קושיות ובעיות. לא מיקו – משה יתרץ קושיות ובעיות. משה נפטר והוא לא יכול לפסוק לנו בעולם הזה ולא בשמים. אך אליהו עלה בסערה השמימה, והוא עומד בפתח בין שני עולמות ומתווך בין עולמנו לבין צבא השמים

כלומר בלעם לא יעץ לבלק להגביה את הרף הרוחני של עמו ואז תהיה לו זכות להישאר בארץ, וכל עוד עם ישראל ברמה גבוהה לא היה ניתן להביס אותם, על כן הוא יעץ להוריד את מדרגתן של ישראל ובזה הוא חטא כנביא ונזכר לדיראון עולם בלעם הרשע.
מה שעמד בפרץ כנגד הסחף עם בנות מדיין היה פנחס בן אליעזר הכהן, הוא הרג נשיא בישראל והשיב את חמתו של הקב”ה ותיעצר המגפה.
אומרים חז”ל פנחס הוא אליהו – פנחס קנאי היה, כמו כן אליהו קנאי היה. אליהו הנביא אומר להקב”ה שעם ישראל עזבו את בריתו והוא מקנא את קנאת ה’ והורג את נביאי הבעל בהר הכרמל.
הקב”ה גוזר על אליהו הנביא להיות בכל ברית מילה לראות כיצד עם ישראל מוכן להקריב את היקר להם מכל בברית המילה ובזמן זה אליהו הנביא מוחל לכל משתתפי הברית.
מיהו אליהו?
אליהו הגלעדי הוא משבט גד, והוא עצמו אומר שהוא מבני יוסף. בפרשתנו אומרים שפנחס הוא אליהו, אם כן מיהו אליהו?
חז”ל אומרים אליהו הנביא לא מת, הוא עלה בסערה השמימה. אליהו הנביא מתלבש בכל דור ודור באופן שונה כדי לעזור לפרט ולכלל.
בשמו של אליהו יש מידת הדין והרחמים, י ה ו ה – מידת הרחמים, ואל – מידת הדין. מצד אחד הוא קנאי, אך קנאות זו יש בכוחה למתק את הדין ולהשפיע במידת הרחמים.
אם ישנה בעיה ואין לה פתרון אנו אומרים תיקו – תשבי יתרץ קושיות ובעיות.
אנחנו לא אומרים מיקו – משה יתרץ קושיות ובעיות. משה נפטר והוא לא יכול לפסוק לנו בעולם הזה ולא בשמים. אך אליהו עלה בסערה השמימה, הוא לא מת, והוא עומד בפתח בין שני עולמות ומתווך בין עולמנו לבין צבא השמים.
יהי רצון שנזכה שאליהו הנביא יבשר לנו בשורות טובות ויתלבש בעצה טובה על מנהיגנו ונזכה לגאולה שלמה.

 

אירועים שיתקיימו ב 27th מאי
אירועים שיתקיימו ב 28th מאי
אירועים שיתקיימו ב 1st יוני
No Events
אירועים שיתקיימו ב 2nd יוני
No Events
אירועים שיתקיימו ב 3rd יוני
No Events
אירועים שיתקיימו ב 4th יוני
אירועים שיתקיימו ב 6th יוני
No Events
אירועים שיתקיימו ב 7th יוני
No Events
אירועים שיתקיימו ב 8th יוני
No Events

מחשבות ודעות

גשר צמח *9924 צ׳יטו טיגו 8 פרו המותג הסיני הגיע לצפון
[adrotate group="2"]

תפריט נגישות

× היי איך נוכל לעזור לך?