חינוך מצטיין

משרד החינוך פרסם את רשימת 285 מוסדות החינוך של החטיבה העליונה, אשר הצטיינו בשנת הלימודים תשע”ז ובכללם שלושה תיכונים מהגולן – “נופי גולן”, ישיבת אלוני הבשן והישיבה התיכונית חיספין


שלושה תיכונים מהגולן, “נופי גולן”, ישיבת אלוני הבשן והישיבה התיכונית חיספין זכו גם השנה בתאר מצטייני משרד החינוך בתחום הערכי, החברתי והלימודי. שלושת התיכונים הגולניים זוכים שנה אחרי שנה בהצטיינות משרד החינוך ועדיין רואים בכך הכרה והוקרה על ההשקעה של צוותי החינוך.

בתי הספר נבחרו וזכו בהצטיינות על סמך חישובם של שורת מדדים בתחומים הערכיים, החברתיים והלימודיים וכן בהתאם לשיעור השיפור המשמעותי ביותר אשר חוללו אותם מוסדות חינוך באותם מדדים ובהשוואה להישגי השנה הקודמת.
לאור הישגיהם, בתי ספר הזוכים יתוגמלו בסכום כספי הנע בין 3,000 לכ-8,000 ש”ח, בהתאם לסיכום שעוגן בין משרד החינוך לבין ארגון המורים ומשרד האוצר במסגרת הרפורמה “עוז לתמורה”.

מנהלת “נופי גולן”, טליה הטפקה: “אנחנו מחנכים את תלמידינו, מלווים אותם ומתבוננים במסע ההתבגרות שלהם, מתוך אמונה עמוקה שהישגיהם הערכיים והחברתיים חשובים כמו הישגיהם הלימודיים. אנחנו מרגישים זכות גדולה להיות חלק מתהליך ההתבגרות והחינוך שלהם”

בשנת הלימודים הנוכחית נכללו בסך הכול 714 חטיבות עליונות בחישוב הזכאות לתגמול, כאשר מתוכן 285 חטיבות זכו בתגמול.

פירוט המדדים כלל הישגים ערכיים-חברתיים:

שיעור הגיוס לצה”ל ולשירות אזרחי או לאומי גבוה, מניעת נשירת תלמידים,

קליטת תלמידי חינוך מיוחד, מידת הקרבה לתעודת בגרות מתוך התלמידים שאינם זכאים לתעודה מלאה. יודגש, כי חישוב המדדים הערכיים-חברתיים נערכים בהשוואה לקבוצת השווים, בחטיבות עליונות, בתוך כל מגזר בנפרד.

בהישגים הלימודיים נקבעו המדדים:
אחוז הזכאות לבגרות, אחוז הצטיינות במבחני הבגרות, אחוז זכאות לתעודת בגרות איכותית, אחוז התלמידים המרחיבים מקצוע מדעי להיקף 5 יח”ל, אחוז התלמידים המרחיבים מקצוע הומניסטי להיקף 5  יח”ל מידת השיפור או היציבות בהשוואה להישגים בשנה הקודמת.

תחושת שליחות גדולה

בית הספר “נופי גולן” זוכה פעם שלישית בהצטיינות בדירוג הגבוה ביותר מבין 71 התיכונים     המצטיינים בארץ. מנהלת בית הספר, טליה הטפקה: “בשם בית ‘נופי גולן’, אני גאה מאוד ומתרגשת     לקבל את ההכרה וההוקרה עבור צוות בית הספר, התלמידים וקהילת הגולן.
“אנחנו מחנכים את תלמידינו, מלווים אותם ומתבוננים במסע ההתבגרות שלהם, מתוך אמונה עמוקה שהישגיהם הערכיים והחברתיים חשובים כמו ההישגים הלימודיים שלהם. אנחנו אוהבים את תלמידינו, מעריכים אותם ומרגישים זכות גדולה להיות חלק מתהליך ההתבגרות והחינוך שלהם, ומכאן תחושת השליחות הגדולה. לקבל ציון לשבח עבור פועלנו, זה בהחלט מרגש וממלא בהרבה כוחות להמשך הדרך, לפתיחת שנת הלימודים הבאה.

“חשוב לי לציין, שבשנים האחרונות, קלטנו תלמידים מכל הגולן, שזקוקים יותר לחיזוק לימודי ובשנה שעברה, פתחנו קבוצות מיקוד לתלמידי חינוך מיוחד בתוך כיתת ‘גוונים’ והחל מהשנה הקרובה, גם בכיתות הרגילות. קליטת תלמידי חינוך מיוחד היא אחד הנושאים של ההערכה של משרד החינוך. זה משפיע על אחוז הזכאות לבגרות הכללית של בית ספר, אבל בעיקר, נותן מענה לכל ילד בגולן, בלי קשר לנקודת המוצא שלו. זאת, לצד החתירה למצוינות לימודית, חברתית וערכית.

“בית הספר מציע לתלמידים מגוון רחב של 12 מגמות מדעיות, טכנולוגיות, יצירתיות ועיוניות – זו השקעה גדולה של המועצות בחינוך, כדי לאפשר לכל ילד למצוא את תחום העניין שלו ואת מקום החוזק שלו. הרוב המוחלט של תלמידנו ניגש לבגרות בשני מקצועות מורחבים, המקנים חמש יחידות בגרות כל אחד. כיתות-האם ב’נופי גולן’ הן קטנות בכמות הילדים, כ-27 תלמידים בכיתה וזה בזכות המועצות ומחלקות החינוך.

“כמובן, יש את החינוך הערכי שאנחנו משקיעים בו רבות, בזכות ההתגייסות של ההורים וההבנה של ההורים את החינוך החברתי-ערכי. אני מרגישה זכות גדולה לעמוד בראש הבית הזה ומודה לצוות בית הספר, שבזכותו אנחנו נמנים בין בתי הספר המצטיינים במדינת ישראל”.

 יגעת ומצאת – תאמין

הישיבה התיכונית חיספין זוכה בפעם הרביעית בהצטיינות. מנהל התיכון בישיבה תיכונית חיספין, אופיר בן אילוז: “אני מרגיש שזהו סוג של אישור שאנחנו פועלים נכון ואנחנו כל הזמן חושבים איך להמשיך ולשפר את הפדגוגיה וההוראה. יש המון עשייה בתחום הזה ויש תוצאות וגם הכרה רשמית של משרד החינוך.

“הנושא החברתי הוא ענף בפני עצמו, שווה ערך לנושא הלימודי. הישיבה משקיעה מעל ומעבר בחינוך החברתי והתורני וביחד עם העקומה הלימודית, אנחנו מוציאים אנשים בוגרים, אידאליסטים, רציניים, שמתנדבים ומתגייסים ותורמים לחברה ולמדינה”.

בישיבת אלוני הבשן זו זכייה שלישית במספר וכולן בדירוג הגבוה ביותר. מנהל ישיבת אלוני הבשן, הרב רן שם טוב: “זו תחושת סיפוק מאוד גדול בבחינת ‘יגעת מצאת תאמין’. מגיעים אלינו תלמידים מכל הארץ שמאובחנים כלקויי למידה – זה כרטיס הכניסה אלינו וזו האוכלוסייה שהכי קשה לחולל בה שינוי והפרס הוא על חילול שינוי.

“אלה חבר’ה שחוו תסכול עם מערכות חינוך אחרות והדימוי שלהם נמוך. הם נכנסים לישיבה עם משפטים כמו ‘אני לא יכול ולא מסוגל’ ואנחנו מקבלים אותם אלינו ממקומות מאוד נמוכים ומפה מתחילים. עובדים המון על הדימוי העצמי, מחזקים אותם ודורשים מהם. אם אני דורש ממך, זה אומר שאני מעריך אותך. כשתלמיד מפריע וכשקשה לו, הכי קל זה להוציא אותו החוצה מהכיתה. פה מכניסים אותם פנימה לקבוצות קטנות. ההון האנושי של הישיבה עושה את ההבדל וכשתלמיד יוצא החוצה ובוחר ללכת בצבא לסיירת, ויש לו בגרות מלאה והוא ממשיך לישיבה, או להשכלה גבוהה – אותם בני נוער לא העזו לחלום על זה.

“הפרס הזה הוא תהודה לאומית, שמישהו מדד אותנו ורואה שאנחנו מצליחים עם החבר’ה האלה, שבתי ספר אחרים לא הצליחו אתם. אחוזי הנשירה בישיבה הם נמוכים, עם כל זה שהתנאים פה הם לא בית מלון והשמחה כפולה ומכופלת בגלל זה, גם בשביל התלמידים וגם בשביל הצוות.

“כל תלמיד שבא לכאן, אנחנו אומרים לו ‘אם אתה רוצה לשנות את סיפור החיים שלך, לקחת עט ולשנות את העבר – תעבור את 200 הק”מ האלה לאלוני הבשן – וזה יקרה’. בסוף, גם המדינה מרוויחה אותם. אני מודה לעמותת ‘רוח הגולן’, שתמיכתה מאפשרת לנו לחולל את השינוי הגדול עבור התלמידים”.

צבי בודנהיימר, מנהל מחלקת החינוך במועצה המקומית קצרין: “הזכייה של ‘נופי גולן’ בפרס הדיפרנציאלי על היותם בעשירון העליון הוא פרס על עבודה מסורה של הצוות החינוכי, הן על מצוינות והישגים והן על ערכים ואקלים. הפרס שלנו, כמועצות, הוא בכך שילדינו מתחנכים ב’נופי גולן’. טוב לדעת שיש לכך גם הכרה ארצית”.

מנהל אגף החינוך במועצה האזורית גולן, גדי להב: “ברכות ואיחולים לכל בתי הספר הגולניים לקראת פתיחת שנת הלימודים תשע”ח. אנחנו שמחים וגאים בעשייתכם החינוכית לאורך השנה כולה. עבורנו כולכם מצטיינים. השנה נוסיף את שלושת התיכונים, אשר זכו בפרס החינוך מטעם משרד החינוך. יישר כוח! אתם מהווים מקור השראה לכולנו”.

 

 

 

אפריל 2024

SU
MO
TU
WE
TH
FR
SA
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
אירועים שיתקיימו ב 1st אפריל
No Events
אירועים שיתקיימו ב 2nd אפריל
אירועים שיתקיימו ב 3rd אפריל
אירועים שיתקיימו ב 4th אפריל
No Events
אירועים שיתקיימו ב 5th אפריל
No Events
אירועים שיתקיימו ב 6th אפריל
No Events
אירועים שיתקיימו ב 7th אפריל
No Events
אירועים שיתקיימו ב 8th אפריל
No Events
אירועים שיתקיימו ב 9th אפריל
אירועים שיתקיימו ב 10th אפריל
No Events
אירועים שיתקיימו ב 11th אפריל
No Events
אירועים שיתקיימו ב 12th אפריל
No Events
אירועים שיתקיימו ב 13th אפריל
No Events
אירועים שיתקיימו ב 14th אפריל
No Events
אירועים שיתקיימו ב 15th אפריל
No Events
אירועים שיתקיימו ב 16th אפריל
אירועים שיתקיימו ב 17th אפריל
No Events
אירועים שיתקיימו ב 19th אפריל
אירועים שיתקיימו ב 20th אפריל
No Events
אירועים שיתקיימו ב 21st אפריל
No Events
אירועים שיתקיימו ב 22nd אפריל
אירועים שיתקיימו ב 23rd אפריל
No Events
אירועים שיתקיימו ב 24th אפריל
No Events
אירועים שיתקיימו ב 25th אפריל
No Events
אירועים שיתקיימו ב 26th אפריל
No Events
אירועים שיתקיימו ב 27th אפריל
No Events
אירועים שיתקיימו ב 28th אפריל
No Events
אירועים שיתקיימו ב 29th אפריל
No Events
אירועים שיתקיימו ב 30th אפריל
אירועים שיתקיימו ב 1st מאי

מחשבות ודעות

גשר צמח *9924 צ׳יטו טיגו 8 פרו המותג הסיני הגיע לצפון
[adrotate group="2"]

תפריט נגישות

× היי איך נוכל לעזור לך?