הכשרות צוותי מוגנוּת לקהילות הגולן

מוגנות קהילתיתמה משמעותה? האם נדרש צוות ייעודי לנושא? מי מכשיר אותו? מי שותף? ומה כוללים תחומי פעילותו? הסתיימה הכשרת צוותי מוגנות ליישובים


המועצה האזורית גולן יזמה מהלך של בניית מודל רשותי למוגנות מפגיעות מיניות, בהיבט טיפולי, חינוכי וקהילתי. כחלק מהפעילות הקהילתית, מרכז חוסן מוביל את ההקמה, ההכשרה ושימור הצוותים. בימים אלומוקמים ביישובים צוותי מוגנות שמטרתם לקדם אקלים מיטבי של מוגנות וביטחון ביישוב.

הצוות היישובי יעסוק  בפעילות הסברתיתחינוכית בתחום מניעת הטרדות ופגיעות מיניות וכן יהווה כתובת וסיוע אישי וקהילתי, במקרה שאכן מתרחשת פגיעה מינית. תפקידי הצוות הם: לפעול וליזום יצירת מרחב בטוח ומוגן לכל חברי הקהילה, ילדים ובוגרים; לפעול וליזום פעילות פסיכוחינוכית, לבניית מיניות בריאה בכל רבדי הקהילה; להוות כתובת לחברי הקהילה, במקרים של הטרדה, או פגיעה מינית; להוות כתובת לפניות והיוועצות במקרים של חשש או חשד בתחום המוגנות המינית; ללוות את הנפגע/ת/ים וגם את החשוד/ים בפגיעה, בתהליך ובתיאום מלא עם הרשויות המוסמכות; ללוות את המעגלים הקהילתיים השונים ולספק להם מענה בעת אירוע של פגיעההתערבות במשבר. הבהרה חשובה: צוות המוגנות אינו בא במקום הרשויות המטפלות בפגיעות מיניות.

מרכז חוסן קהילתי גולן סיים להכשיר בימים אלו צוותי מוגנות ליישובים. ההכשרה נעשתה על ידי צוותמהות ישראל” – מרכז היערכות והתמודדות בחירום. ההכשרה הנה חלק ממהלך רחב לביסוס וטיפוח אקלים חברתיתרבותי של מוגנות מפגיעות מיניות בקהילה.

הנושא על השולחן

מנהלת אגף הייעוץ והטיפול במועצה האזורית  גולן, אביטל פלכטמן: “בהכשרה ובהקמת צוותי המוגנות, יש אמירה של המועצה שהנושא הרגיש של פגיעות מיניות הואעל השולחן‘. הראייה רגישה ומקצועית מאוד, ותוך שיתוף פעולה פניםרשותי ובין הרשות ליישובים, למוסדות החינוך ולבעלי תפקידים נוספים“.

ראשתמהות ישראל“, מרים שפירא: “המרחב הקהילתי הוא מרחב משמעותי שבו מתעצבת התפיסה של נורמות התנהגות, ושל גבולות המותר והאסור, בקרב ילדים ומבוגרים כאחד. על כן, הדרך שבה מחנכים למיניות בריאה (או שותקים) יכולה להיות גורם חשוב המקדם מוגנות או מעכב אותה. על בסיס תפיסה זו, נוסדו צוותי המוגנות הקהילתיים“.

מנהלת מרכז חוסן, ליאת יורב: “הצוות יהווה כתובת לסיוע אישי וקהילתי. מעצם קיומה, מספקת הקהילה צרכים רבים של הפרט ובהם גם תחושת שייכות וביטחון. כאשר מתרחשת פגיעה מינית כלשהי, בין חברים בתוך הקהילה, ילדים או בוגרים, צרכים אלו נפגעים קשות ומאיימים על הפרט ולעתים, גם על הקהילה ועל תחושת הביטחון והמוגנות הבסיסיים. בעת משבר כזה, יש צורך בצוות קהילתי הניחן במנהיגות טבעית, וגם בהכשרה מתאימה, הפועל בסודיות מלאה, שיסייע בניהול המשבר והתאוששות ממנו. יש בקהילה כוחות פנימיים של אחריות הדדית וקשרים עמוקים, שיכולים להזין במקרים כאלו תהליכי שיקום, החלמה ואיחוי של פרימות וקרעים שעלולים להיווצר במרקם הקהילתי“.

ההורות היום מורכבת

פנינו לצוות מוגנות נאות גולן, שהתגבש והחל לעבוד בחודשים האחרונים בשאלה איך הם מסכמים את ההכשרה ואיך התחילו את הגיבוש כצוות ואת הפעילות בשטח:

ההכשרה נתנה מידע על מה שקורה במציאות, בכלל ואצל הילדים, בפרט. היא נתנה לנו ביטחון שאפשר לעזור באופן קהילתי. כמו כן, האפשרות לקבל מפגש אישי ספציפי סביב אירועים שקורים, מקנה ביטחון ומידע עם רעיונות איך לעזור למשפחות נפגעות. מוגנות בגולן היא חובה, כמו בכל מקום אחר. נוכחות ביישוב של גוף מרכזי המיועד לנושא, שיהווה כתובת לפניות מהתושבים היא משמעותית וחשובה. המטרות שלנו הן להכין סביבה מונעת ובעת הצורך, לתמוך במשפחות נפגעות ולשם אנחנו מכוונים את הפעילות שלנו“.

הצוות בנאות גולן בונה תכנית שנתית לחינוך למיניות בריאה, בשיתוף עם החינוך החברתיקהילתי, הגנים ובתי הספר. הפעילות היא להורים ולילדים. צוות המוגנות מתקשר אישית לכל הורה, כדי להעצים את החשיבות של הנושא ולגייס אותם להרצאות ולגיוס הילדים שלהם לסדנאות.

פנינו גם לאורטל מצוות המוגנות בכנף והיא מדברת על כך שאחד מהדברים החשובים בהכשרה היה ההבנה כמה הדברים קרובים אלינו, שעם כל תחושת המוגנות ביישובים הקטנים בגולן, דברים אכן קורים. זה שאנחנו לא יודעים ולא מודעים, זה לא אומר שזה לא קורה. לדבריה, התגבשה בה ההבנה שההורות של היום היא מאוד מורכבת ומאתגרת ויש צורך בעזרה, גם בנושא המוגנות. אין להורים היום את הפריבילגיה שלא לדבר על מיניות. ההכשרה הייתה מעניינת ומרחיבה אופקים וחשוב, לדעתה, להמשיך בתמיכה וריענון לצוותי המוגנות.

שאלנו את אורטל לגבי גיוס משתתפים לצוות המוגנות והיא מספרת על התגייסות, נכונות והבנה לצורך שקיים. יש לה הרבה הערכה ותודה על הפעילות הזו של המועצה ושימת דגש ומשאבים על הנושא

בהכשרה למדנו מצוותמהות ישראלמהי מיניות: “מיניות אינה רק מפגש מיני. מיניות הנה אנרגית חיים, המחשבות, הרגשות, ההתנסויות, התפיסות, הדפוסים והאמונות דרכם אדם תופס וחווה את עוצמות הגוף שלו“.

על זה מוסיף הצוות של נאות גולן: “את אנרגית החיים הזו, אנו רוצים ללמוד לתעל לאהבה ולא לפגיעה ואלימות“.

SU
MO
TU
WE
TH
FR
SA
25
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
אירועים שיתקיימו ב 27th פברואר
אירועים שיתקיימו ב 29th פברואר
אירועים שיתקיימו ב 1st מרץ
No Events
אירועים שיתקיימו ב 2nd מרץ
No Events
אירועים שיתקיימו ב 3rd מרץ
No Events
אירועים שיתקיימו ב 4th מרץ
No Events
אירועים שיתקיימו ב 5th מרץ
אירועים שיתקיימו ב 6th מרץ
No Events
אירועים שיתקיימו ב 7th מרץ
אירועים שיתקיימו ב 8th מרץ
No Events
אירועים שיתקיימו ב 9th מרץ
No Events
אירועים שיתקיימו ב 10th מרץ
No Events
אירועים שיתקיימו ב 11th מרץ
No Events
אירועים שיתקיימו ב 12th מרץ
אירועים שיתקיימו ב 13th מרץ
No Events
אירועים שיתקיימו ב 14th מרץ
אירועים שיתקיימו ב 15th מרץ
אירועים שיתקיימו ב 16th מרץ
אירועים שיתקיימו ב 17th מרץ
No Events
אירועים שיתקיימו ב 18th מרץ
No Events
אירועים שיתקיימו ב 19th מרץ
No Events
אירועים שיתקיימו ב 20th מרץ
No Events
אירועים שיתקיימו ב 21st מרץ
אירועים שיתקיימו ב 22nd מרץ
No Events
אירועים שיתקיימו ב 23rd מרץ
אירועים שיתקיימו ב 24th מרץ
No Events
אירועים שיתקיימו ב 25th מרץ
אירועים שיתקיימו ב 26th מרץ
No Events
אירועים שיתקיימו ב 27th מרץ
No Events
אירועים שיתקיימו ב 28th מרץ
No Events
אירועים שיתקיימו ב 29th מרץ
No Events
אירועים שיתקיימו ב 30th מרץ
No Events
אירועים שיתקיימו ב 31st מרץ
No Events
אירועים שיתקיימו ב 3rd אפריל

מחשבות ודעות

גשר צמח *9924 צ׳יטו טיגו 8 פרו המותג הסיני הגיע לצפון
[adrotate group="2"]

תפריט נגישות

× היי איך נוכל לעזור לך?