תסמונת “הוא זכאי”

חברה הישראלית המירה את הזהות הלאומית בזהות מחנאית. כשפוליטיקאי אומראנחנו“, הוא לא מתכוון לעם ישראל, אלא למחנה הפוליטי שלו. הוא יגן בכל הכלים על המושחתים מהמחנה שלו ויגנה בכל פה את המושחתים של המחנה היריב


לא הכול פוליטיקה.

לא הכול אידאולוגיה.

לא הכולשמאלוימין“.

יש דברים שהם מתחת לפוליטיקה. יש דברים שהם מעל הפוליטיקה.

למשל, שחיתות. השחיתות היא מתחת לפוליטיקה.

כשפוליטיקאי נוטל שוחד, הוא אינו עושה זאת מתוך אידאולוגיה. הוא אינו עושה זאת כדי לקדם השקפת עולם.

כשפוליטיקאי גונב, הוא אינו עושה זאת כדי לשרת את עמו.

כשפוליטיקאי מקבל טובות הנאה (“מתנות“, בכיבוסית) הוא אינו עושה זאת למען בוחריו.

פוליטיקאי שמטריד מינית אינו עושה זאת כדי להגשים את חזון תנועתו.

המאבק בשחיתות הוא מעל הפוליטיקה.

הדרישה ממנהיג ליושר, לטוהר מידות, לניקיון כפיים, לשמירה על החוק, לאזרחות טובה ולדוגמה אישית אינה קשורה לימין או לשמאל, להשקפת עולם מדינית, חברתית, כלכלית, או דתית. מדובר בנורמה, שכל אזרח צריך לדרוש אותה מכל מנהיג, אחת היא אם הוא מן המחנה שלו, או ממחנה יריב.

לא, אתקן את דבריי. כל אזרח צריך לדרוש אותה מכל מנהיג, אך לא באותה מידה. בראש ובראשונה, עליו לדרוש זאת ממנהיגי מחנהו.

למרבה הצער, נוצרה כאן נורמה פסולהפוליטיזציה של השחיתות. אני אלחם מלחמת חורמה נגדהמושחתים שלכםואגן בחירוף נפש עלהמושחתים שלנו“.

לא יהיה כלום“, צועק המנהיג וההמון צורח בעקבותיו: “כי אין כלוםומריע בתשואות. אין כלום?! מהיכן אתם יודעים? אתם החוקרים? אתם יודעים את תוצאות החקירה? אתם מכירים את הראיות? ירדתם לנבכי החשדות? עומד המנהיג החשוד בפלילים, ובמקום שישתוק וייתן לרשויות לבצע את תפקידן, הוא מקהיל קהלים ומסית

זהו ביטוי קיצוני של אחת התופעות הבעייתיות בחברה הישראלית: המרת הזהות הלאומית בזהות מחנאית. האנחנואינו עם ישראל, אינו מדינת ישראל, אינו החברה הישראלית, אלאהימין“, אוהשמאל“. יש לכך ביטויים רבים ועמדתי עליהם לא אחת. כעת, הרעה החולה הזאת חדרה גם לנושא השחיתות.

והקהל מריע

תסמונתהוא זכאי“, אני מכנה את התופעה. “הוא זכאיהייתה קריאת הקרב של חסידיו השוטים של אריה דרעי, העבריין ונוטל השוחד. היא החלה, כאשר היו תחקירים בעיתונות שחשפו את מעשי השחיתות שלו, נמשכהכשנפתחה חקירה פלילית, התעצמהכשהוגש כתב אישום והגיעה לשיאהכאשר ערכאה אחר ערכאה הרשיעה אותו. כל הרשעותיו היו על סמך ראיות. אך מי זקוק לראיות? הרי הואשלנוולכן נתייצב אוטומטית לצדו. אם הוא הורשע, סימן שבית המשפט רודף אותו, כי הוא מזרחי וחרדי.

התופעה מעוררת הפלצות הזאת הוסברה בכך שמדובר בציבור מנוכר למדינת ישראל, לחברה הישראלית; כפי שהם אינם משרתים בצהל, כך הם בזים גם לשלטון החוק. אבל, היינו משוכנעים, ברור שתופעה כזאת לא תיתכן במפלגה נורמטיבית, או בזרם נורמטיבי, ממלכתי, ציוני. ברור שלא תיתכן תופעה כזאת בקרב מצביעיהליכוד“, מפלגתהעבודה“, “הבית היהודי“, “יש עתידוכו‘.

והנה, אנו רואים אותה תופעה גם היום, בליכוד.

לא יהיה כלום“, צועק המנהיג וההמון צורח בעקבותיו: “כי אין כלוםומריע בתשואות.

אין כלום?! מהיכן אתם יודעים? אתם החוקרים? אתם יודעים את תוצאות החקירה? אתם מכירים את הראיות? ירדתם לנבכי החשדות?

עומד המנהיג החשוד בפלילים, שנמצא בעיצומן של חקירות על חשדות חמורים ביותר ובמקום שישתוק וייתן לרשויות לבצע את תפקידן, הוא מקהיל קהלים ומסית. “השמאל! התקשורת!” והקהל מתמוגג, כאשר הוא מספר בדיחה: “עוד מעט הם יחקרו גם את קאיהוהוא מוסיף ומעצים את הבדיחה: “באזהרה!” והקהל מתפקע מצחוק.

עוד מעטהםיחקרו. הם? מי זההם“? אה, “השמאל והתקשורת“. כידוע, נתניהו ואשתו ובן דודו ועוזריו ומקורביו לא נחקרו, נחקרים וייחקרו ביחידת להב 433, אלא בחדרי החקירות האפלים שלהשמאל והתקשורת“. החקירה לא נעשית על פי הנחיות היועץ המשפטי לממשלה ופרקליטות המדינה, אלא על פי הנחיות זקני השמאל והתקשורת.

והקהל מריע וכל החכים והשרים (מלבד בני בגין, צדיק אחד בסדום) מתייצבים. המצלמה מתעכבת על פניהם וניכר בעליל שרבים מהם אינם יודעים כיצד לכבוש את פניהם מפני הבושה. איש אינו קם ואיש אינו אומרעצור“. למה? כי הם מפחדים!

עומד המנהיג החשוד, האיש שהוא התגלמות המושגאני, אני, אני“, זה שתמידאני הוריתיואני הנחיתיואני הראשון שזיהיתיומי שרץ לגנוב קרדיט מכל הצלחה של שר ולפתע, הוא נהיה קולקטיביסט. כאשר הוא חשוד בשחיתות, הוא פתאוםאנחנו“. השמאל והתקשורת רודפיםאותנוומבצעיםניסיון הפיכהנגדנו, כדי להפיל את הימין. אנחנו? מה, מישהו מהקהל המריע נהנה מהסיגרים והשמפניות?

מן הראוי היה שדווקא מצביעי הליכוד, מי שנתנו את קולם לנתניהו, יהיו הראשונים לדרוש חקירה יסודית, קפדנית, כדי להגיע לחקר האמת. הם היו צריכים להיות הראשונים להגן על גורמי האכיפה ושלטון החוק, כדי שיהפכו כל אבן ויבדקו אם החשדות נכונים. למה הם צועקיםאין כלוםכאוטומטים?

גם אולמרט נקט באותן שיטות. גם הוא דקלםלא היו מעטפות“. גם הוא סיפר שהימין הקיצוני“, התקשורת, המשטרה, הפרקליטות, היועץ המשפטי וכל ערכאות בתי המשפט חברו יחדיו כדי לתפור לו תיק, כדי לסכל את השלום, שהוא עמד להביא לישראל ולמזהת. אלא שאז, רק קומץ קטנטן של חסידים שוטים קנו את הסחורה ואילו לנתניהו יש גייסות של חסידים, המגוננים עליו ומדקלמים כאוטומטים חסרי יכולת חשיבה ביקורתית ועצמאית את סיסמאותיו.

תמונת מראה

המאבק בשחיתות צריך להיות מעל לפוליטיקה ולאידאולוגיה. למרבה הצער, התמונה של חסידי נתניהו המפגינים למענו היא תמונת הראי של המפגינים נגד היועץ המשפטי, בדרישה להעמיד אותו לדין.

גם אותם, או לפחות את היוזמים, המארגנים והמסיתים, מעניין המאבק בשחיתות כשלג דאשתקד. אילו ביעור השחיתות היה מעניין אותם, הם לא היו פוגעים במכוון בשלטון החוק. הם לא היו מחלישים את היועץ המשפטי לממשלה בטענות שווא, דווקא כאשר הוא זקוק לתמיכה ולחיזוק.

מהי משמעות ההפגנות שלהם? גם הם אינם זקוקים לראיות, גם הם אינם זקוקים לחקירה, גם אותם לא מעניינים הפרטים. הםיודעים” – הוא אשם. מבחינתם, תפקידה של החקירה אינה לחשוף את האמת, אלא להדיח את נתניהו ולשלוח אותו לכלא. אם זו אינה התוצאה, לשם מה צריך חקירה? היא מיותרת. הם מפגינים נגד היועץ, על כך שטרם סיפק את הסחורה ולא מימש את ציפיותיהם.

מה יקרה אם היועץ המשפטי יגיש כתב אישום? הם יעברו להפגין ליד בתי השופטים, כדי להבטיח שיפסקונכון“?

אני בוטח ביועץ המשפטי לממשלה, שלא יושפע מהפגנותיהם, אבל אם הוא יחליט להגיש כתב אישום, רבים יטענו שהוא נכנע ללחץ המפגינים. זאת התוצאה היחידה שהם יכולים להשיג.

שלטון החוק בישראל מצוי במתקפה דוראשית, הן מצד המפגינים נגד היועץ והן מצד חסידי נתניהו. אלה ואלה פוגעים במלחמה בשחיתות, כי הם מכפיפים אותה לאינטרסים פוליטיים.

SU
MO
TU
WE
TH
FR
SA
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
אירועים שיתקיימו ב 1st דצמבר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 2nd דצמבר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 3rd דצמבר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 4th דצמבר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 5th דצמבר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 6th דצמבר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 7th דצמבר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 8th דצמבר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 9th דצמבר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 10th דצמבר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 11th דצמבר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 12th דצמבר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 13th דצמבר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 14th דצמבר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 15th דצמבר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 16th דצמבר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 17th דצמבר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 18th דצמבר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 19th דצמבר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 20th דצמבר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 21st דצמבר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 22nd דצמבר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 23rd דצמבר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 24th דצמבר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 25th דצמבר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 26th דצמבר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 27th דצמבר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 28th דצמבר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 29th דצמבר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 30th דצמבר
No Events
אירועים שיתקיימו ב 31st דצמבר
No Events

מחשבות ודעות

גשר צמח *9924 צ׳יטו טיגו 8 פרו המותג הסיני הגיע לצפון
[adrotate group="2"]

תפריט נגישות

× היי איך נוכל לעזור לך?